אורי הכהן

	אורי הכהן

אורי הכהן

פילוסוף

ד"ר לפילוסופיה עם התמחות במדעים הקוגניטיביים. נוסע לפוסט־דוקטורט בארה"ב כדי לחקור מנגנונים של ייצוג ותוכן מנטלי: "ההנחה שמצבים מוחיים יכולים לייצג מידע על העולם עומדת בבסיסם של הסברים קוגנטיביים רבים. למשל, על מנת להסביר תהליכי תפיסה ויזואלית חוקרים מניחים שיש תאי עצב (נוירונים) המייצגים את הצבע "אדום". אך יש חוסר בהירות לגבי טבעם של ייצוגים מעין אלו. באלו תנאים נכון לומר שתאי העצב הם באמת ייצוגים הנושאים את התוכן "אדום"? מה קובע את התוכן של ייצוגים נוירונליים? האם ייצוגים אלו בכלל קיימים במובן טבעי ואובייקטיבי, או שפשוט נוח לנו להתייחס לתאי עצב כאילו הם "נושאי מידע" כאשר אנו ניגשים להסביר תופעות קוגניטיביות? אלו סוג השאלות שאני חוקר, בשאיפה לבאר את מושג הייצוג הרלוונטי למדעי הקוגניציה."