רונה ברנס

רונה ברנס

רונה ברנס

היסטוריונית

ד"ר להיסטוריה עם התמחות בתרבות והיסטוריה של הרעיונות. נוסעת לפוסט־דוקטורט באוניברסיטת הרווארד כדי לעסוק בפרויקט מחקר בנושא של לאומיות ושמרנות: "אני חוקרת את ההיסטוריה הרעיונית של התנועה הלאומית היהודית. מעניין אותי במיוחד לבחון כיצד האידיאלים המובילים של הבורגנות האירופאית השפיעו על התהוותו של הרעיון הלאומי, על התהוות התנועה הלאומית היהודית ועל האידיאלים הפוליטיים שהיא אימצה לעצמה. בשנה הקרובה אני מתכננת להמשיך ולחקור לעומק את שורשי הרעיונות הפוליטיים בחברה הישראלית, דרך בחינה של התגבשות המחשבה הלאומית-יהודית סביב מפנה המאות ה־19 וה־20 והבנת האופן שבו אלו השפיעו על התפתחות הפוליטיקה הישראלית מאז ועד היום. הגישה שלי להבנת ההיסטוריה והתרבות היא השוואתית ומבוססת על סקרנות בסיסית לגבי תולדות הרעיונות המעצבים את חיינו."