גולן שלוי

גולן שלוי

גולן שלוי

ארכיאולוג

ד"ר לארכיאולוגיה עם התמחות בתקופות הברונזה והברזל. נוסע לפוסט־דוקטורט באוניברסיטת שיקגו כדי להמשיך במחקרו העוסק במרחב דרום פניקיה: "במהלך הדוקטורט חקרתי את אזור החוף של צפון ארץ ישראל ולבנון (“פניקיה”) בתקופת הברזל, תוך הסתכלות באתר תעשייתי ייחודי לייצור תכלת וארגמן בתל שקמונה. בהמשך אני מתכוון להרחיב את המחקר ולהתמקד בתקופת הברונזה המאוחרת בתל, אז פעל שם מקדש־חוף עשיר בממצאים יוצאי דופן. בנוסף אבחן את התהליכים שהתרחשו בתל במעבר בין תקופת הברונזה לתקופת הברזל, עת השתנה האתר ממרכז פולחן כנעני למרכז הפקת ארגמן פניקי ומאוחר יותר - ישראלי. זאת תוך התמקדות בחילופי התרבויות בין התקופות והשתנות רשתות המסחר ארוכות־הטווח מסביב לים התיכון, כפי שהם נחרטו בתרבות החומרית של תושבי התל הקדום."