Fulbright Global Scholar Award

Fulbright Global Scholar Award

פרס Fulbright Global Scholar מאפשר לאקדמאים ואנשי מקצוע בארה"ב לעסוק בפרויקטים רב-אזוריים ואזוריים. כפרס עולמי באמת, יוכלו חוקרים בארה"ב להציע מחקר או שילוב של פעילות הוראה / מחקר בשתיים עד שלוש מדינות עם אפשרויות לוח זמנים גמישות; הנסיעות יכולות להתבצע בתוך שנה אקדמית אחת או על פני שתי שנים רצופות. לקבלת מידע נוסף ודוגמאות בלוח הזמנים למענקים למענקים, ראה בהוראות.

 

 

הדפסה