מלגות פולברייט ללימודי תואר שני בארה״ב Public Humanities

סקירה כללית

פולברייט ישראל מציעה לבוגרי ובוגרות תואר ראשון הזדמנות להמשיך את הכשרתכם באמצעות לימודים לתואר שני בארה"ב במסגרת תכנית תחנות רוח.

ייעודה של תכנית לתואר שני הוא להכשיר את  הדור הבא של מנהיגות מקצועית במוסדות תרבות בזירות ציבוריות, קהילתיות ופרטיות. כמו גם לספק ידע ואופק תעסוקתי לבוגרי מדעי הרוח והתרבות. 

התכנית תפעל במספר דרכים ליצירת רשת מובילי רוח באמצעות הכשרה במגוון תחומים של מדעי הרוח, האמנות והתרבות, לקריירה בעלת תועלת לחברה. בוגרי התכנית יתרמו להעברת תיאוריה וידע אקדמי ומעשי למרחבים ציבוריים, לאומיים ועירוניים.  

התכנית תלווה את הבוגרים בדרכם המקצועית  להקמת "תחנות רוח" - מקומות מפגש בין תוכן לחברה במוסדות בישראל והנגשת ידע וליצירה ענפה ומגוונת של יוזמות קהילתיות.

בכול שנה יצטרפו לתכנית 5 עמיתים חדשים. הם ישלחו למוסדות להשכלה גבוהה בארה"ב לתכניות מאסטר במגוון תחומים רלוונטיים. התכנית כוללת פרקטיקום/התמחות מקצועית במוסדות רוח ותרבות בארה"ב ותקנה ניסיון פרקטי המחבר בין ידע אקדמי וניסיון מקצועי לתאוריות וכלים אינטר־דיסציפלינריים של יזמות, ניהול פרויקטים, פיתוח משאבים, חשיבה אסטרטגית ומדיניות תרבות.

התכנית תאפשר לבוגריה לחולל שינוי ולקדם ערכים אזרחיים, לרכוש כלים על מנת לתרגם תיאוריה לשאלות העומדות על סדר היום הציבורי הגלובלי והמקומי, ולתרום להפיכת הידע למשאב ציבורי. התכנית מיועדת לבוגרי ובוגרות תואר ראשון מצטיינים בכול תחומי הדעת המבקשים להמשיך וללמוד לתואר שני בארצות הברית באחת מההתמחויות הבאות:

מדעי הרוח הדיגיטליים | מורשת תרבותית | כתיבת היסטוריה | ספרות | שימור| מוזיאולוגיה | מדעי הספרייה | תקשורת | קולנוע דוקומנטרי  |תיעוד | ניהול מוסדות תרבות | אוצרות | ניהול קהילות | חינוך למדעים.

מועמדים שהתקבלו לתכנית לתואר השני לא יירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה”ב. במקום זאת, הגשת המועמדות לאוניברסיטאות נעשית עבורם על-ידי המוסד לחינוך בינלאומי (IIE) - מוסד זה מגבש תכנית הגשות בהתאם להעדפות המועמדים, להערכת הישגי המועמדים יחסית לדרישות הקבלה של האוניברסיטאות, ולשיקולים הנגזרים ממטרות תכנית פולברייט. השיבוץ למוסד הלימודים ייקבע ע"י תכנית פולברייט והמימון שיקבלו המלגאים יהיה מימון מלא.

 

איך להגיש מועמדות? 
בנוסף למילוי הטופס בסוף העמוד יש לצרף מכתב המסביר את העניין בתכנית בשפת האם של המועמד. המכתב ישלח בפורמט PDF לרכזת התכנית - ביסאן אבו עביד
למייל [email protected] עד תאריך 24 ביוני 2024.

 

 

הטבות לעמיתי התכנית

 • מימון שכר לימוד ואגרות נלוות, לתקופה מרבית של שנתיים
 • דמי מחייה חודשיים למלגאי, בהתאם לאומדנים של IIE, לשנתיים לכל היותר
 • קצבה עבור ספרים וציוד לימודי
 • ביטוח בריאות בסיסי למלגאי בלבד, במשך תקופת המלגה
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת בויזות, אירועים ורישות חברתי ואקדמי

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב להתחיל בלימודיהם בתור עמיתי תכנית פולברייט.  סטודנטים שכבר התחילו בלימודיהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני סמסטר סתיו 2023 אינם זכאים להגיש מועמדות. מי שכבר התקבל ללימודים לתואר שני במוסד אמריקאי להשכלה גבוהה ומחפש מימון ללימודים במוסד זה, אינו זכאי להגיש מועמדות.
 •  זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון וגם סטודנטים שיסיימו את לימודי התואר הראשון במהלך השנה האקדמית 2023/2024. על הסטודנטים לסיים את החובות האקדמיים ולהגיש אישור זכאות לתואר עד ה-31 בדצמבר 20243.
 • סטודנטים ברפואה, ברפואת שיניים, ברפואה וטרינרית, בסיעוד, ובתכניות אחרות המושתתות על מגע קליני עם חולים/מטופלים, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש בקשה פעם נוספת למלגה זו.
 • על המועמדים שיוזמנו לראיוון להגיש ציון מבחן Duolingo English Test של לפחות 115.
 • לאחר תהליך המינוי, המועמדים הנבחרים יתבקשו להגיש ציון מבחן  TOEFL, מבחן אנגלית כשפה שנייה, בתקופה שבין ספטמבר – דצמבר 2023, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש ציון מבחן TOEFL עד 20 נובמבר 2023. ETS מציעים מהדורת מבחן TOEFL ביתי. מבחן TOEFL הביתי הינו זהה בתוכן, מבנה וחווית אונליין כמו מבחן TOEFL האינטרנטי הרגיל אשר מתקיים במרכזי הבחינות. בעת ההרשמה למבחן TOEFL  יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן פולברייט, קוד 5373, ול-IIE,  קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר ETS.
 • לאחר תהליך המינוי, חלק המועמדים הנבחרים יתבקשו להגיש ציון מבחן GRE / GMAT. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר ETS.
 • טרם הנסיעה, על המועמדים להציג אישור על כיסוי פיננסי לכל ההוצאות שאינן ממומנות ע"י התכנית, לפי הנחיות IIE.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.
 

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית
 • תכונות מנהיגות 
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל
 • פוטנציאל להיתרם מהתכנית ולתרום לחברה
 • שליטה בשפה האנגלית
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות
 • ניסיון מקצועי בתחום הרלוונטי

תנאי המלגה

 • המימון הינו לשנתיים לכל היותר ועבור המלגאי בלבד.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor)  בחסות תוכנית פולברייט.
 • עם השלמת תוכנית לימודים לתואר שני, ייתכן שמלגאי פולברייט יהיה זכאי להגיש בקשה להישאר בארה”ב במשך 12 חודשים להכשרה אקדמית, בתנאי שקיבל המלגאי הצעת עבודה ממשית.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לישראל ולשהות בה במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, להגיש בקשה לתושבות קבע בארה”ב, או להגיש בקשה לאשרת עבודה אמריקנית.  מטרת הדרישה לשהות של שנתיים בארץ המוצא הינה להבטיח שאורחים במסגרת חילופין ישובו לארץ מוצאם ויממשו את המטרות של תוכנית פולברייט.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, יידרשו להמתין עד 12 חודשים לפני שיורשו לחזור לארצות הברית כבעלי אשרת J1/פרופסור/חוקר.  המגבלות הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב עם אשרת. J-2 רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת, J-2 כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.   
 • עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת, J-1 אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2. באופן דומה, בני משפחה נלווים, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת, J-2 אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-1.
 • על עמיתי התוכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא יאוחר מסמסטר הסתיו של שנת הלימודים 2025-2026.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

המועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן.

על המועמדים לדעת כי הקבלה הראשונית לתכנית איננה מבטיחה את קבלת המלגה. ישנם מספר תנאים נוספים לשם קבלת המלגה, ובין המובהקים בהם הוא כי על המועמדים להתקבל לפחות לתכנית אקדמית אחת בארה"ב שעלותה הכוללת היא במסגרת התקציב, ולשם כך אף לקבל השתתפות בשכר הלימוד. ההחלטה הסופית באשר להענקת המלגה תתקבל במחלקת המדינה של ארה”ב. כמו כן, עבור מועמדים שיבחרו בהשמה ע"י IIE, מחלקת המדינה שומרת את הזכות הבלעדית לבחור את המוסד האקדמי בו ישובץ המועמד ויקבל בו מלגה. העדפות המועמדים תילקחנה בחשבון במכלול שיקולים הכוללים גם פיזור גיאוגרפי, עלות כספית ועוד.

הקרן שומרת את הזכות הבלעדית הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2025/2026

מועד ההגשה המוקדם ביותר  18 מרץ 2024
מועד אחרון להגשה 26 ביוני 2024
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים יולי- אוגוסט 2024
יום ראיונות למועמדים הסופיים  בספטמבר 2024
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה ספטמבר 2024
תחילת תהליך ההשמה למועמדים שנבחרו ספטמבר-אוקטובר 2024
אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board אוקטובר 2024
הודעה למועמדים על קבלה ללימודים באוניברסיטאות בארה"ב פברואר-אפריל 2025
תחילת לימודים בארה”ב והפעלת מענקים אוגוסט 2025, סמסטר סתיו
 

עמיתים מספרים

עידו סיוון סילבה

מדיניות ציבורית

אוניברסיטת מינסוטה, 2012

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

ביסאן אבו עביד

דוא"ל: [email protected] 

טלפון: 03-5213805.

הדפסה