מלגות פולברייט ללימודי תואר שני

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מציעה כחמש מלגות לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקנית בשנה האקדמית 2020/2021.

המלגות מיועדות לסטודנטים מכל תחומי הידע למעט תחומי הרפואה והסיעוד ותחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

מועמדים שהתקבלו לתכנית לתואר השני יכולים לבחור באחד מבין שני מסלולי השמה.

מסלול 1: השמה עצמית

במסלול זה מועמדי התכנית יבצעו בעצמם את חיפוש המידע על התכניות המועדפות עליהם ויירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה"ב ללא קבלת ייעוץ מ- IIE. המועמדים יוכלו לבחור באופן חופשי באיזו תכנית ללמוד מבין התכניות שהם התקבלו אליהן, אך המימון שיקבלו מוגבל בתקרה אשר נגזרת מהעלות הממוצעת של לימודים במוסד אקדמי בארה"ב.

אנו ממליצים למועמדים ליצור קשר עם מרכז הייעוץ EducationUSA על מנת לקבל מידע על אוניברסיטאות ותכניות הלימודים המוצעות.

מסלול 2: השמה ע"י IIE

במסלול זה מועמדי התכנית לא יירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה”ב. במקום זאת, הגשת המועמדות לאוניברסיטאות נעשית עבורם על-ידי המוסד לחינוך בינלאומי: IIE. מוסד זה מגבש תכנית הגשות בהתאם להעדפות המועמדים, להערכת הישגי המועמדים יחסית לדרישות הקבלה של האוניברסיטאות, ולשיקולים הנגזרים ממטרות תכנית פולברייט. השיבוץ למוסד הלימודים ייקבע ע"י תכנית פולברייט והמימון שיקבלו המלגאים יהיה מימון מלא.

הגשה, קבלה והשמה במוסדות הרחוקים מראש הרשימה על-פי דירוגים פופולריים יכולה לקרות במיוחד בתכניות של שנתיים, ובתחומים בהם הנחות בשכר הלימוד יותר נדירות ובהם שכר הלימוד נשאר גבוה גם עם הירידה בדירוג תכניות הלימודים, כמו מנהל עסקים, בריאות הציבור, אדריכלות, אומנות מעשית, קולנוע מעשי, ועוד. עם זאת, חוויה אקדמית ותרבותית מעשירה ומעצימה ניתן להשיג גם במוסדות בארה"ב שאין להם מיתוג חזק בישראל. במסלול זה, הגשת המועמדות מוגבלת לארבעה מוסדות לימוד.

הטבות לעמיתי התכנית

 • מימון שכר לימוד ואגרות נלוות, לתקופה מרבית של שנתיים.
 • דמי מחייה חודשיים למלגאי, בהתאם לאומדנים של IIE, לשנתיים לכל היותר.
 • קצבה עבור ספרים וציוד לימודי.
 • ביטוח בריאות בסיסי למלגאי בלבד, במשך תקופת המלגה.
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מישראל למוסד האקדמי האמריקאי, למלגאי בלבד.
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב.
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת בויזות, אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב להתחיל בלימודיהם בתור עמיתי תכנית פולברייט.  סטודנטים שכבר התחילו בלימודיהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני סמסטר סתיו 2020 אינם זכאים להגיש מועמדות. מי שכבר התקבל ללימודים לתואר שני במוסד אמריקאי להשכלה גבוהה ומחפש מימון ללימודים במוסד זה, אינו זכאי להגיש מועמדות.
 •  זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון וגם סטודנטים שיסיימו את לימודי התואר הראשון במהלך השנה האקדמית 2018/2019. על הסטודנטים לסיים את החובות האקדמיים ולהגיש אישור זכאות לתואר עד ה-31 בדצמבר 2019.
 • בעלי תואר שני אינם זכאים לבקש מענק לצורך לימודים לקבלת תואר שני נוסף.
 • סטודנטים ברפואה, ברפואת שיניים, ברפואה וטרינרית, בסיעוד, ובתכניות אחרות המושתתות על מגע קליני עם חולים/מטופלים, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש בקשה פעם נוספת למלגה זו.
 • על כל המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש ציון מבחן TOEFL (מבחן אנגלית כשפה שנייה).  לא יוערך תיק מועמדות שאינו כולל דו”ח TOEFL רשמי בתוקף.  בעת ההרשמה למבחן TOEFL יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר ETS.
 • לאחר תהליך המינוי, המועמדים הנבחרים (למעט בתחום המשפטים) יתבקשו להגיש ציון מבחן GRE / GMAT. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר ETS.
 • טרם הנסיעה, על המועמדים להציג אישור על כיסוי פיננסי לכל ההוצאות שאינן ממומנות ע"י התכנית, לפי הנחיות IIE.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית.
 • תכונות מנהיגות. 
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל.
 • פוטנציאל להיתרם מהתכנית.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.

תנאי המלגה

 • המימון הינו לשנתיים לכל היותר ועבור המלגאי בלבד.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor) בחסות תוכנית פולברייט.
 • עם השלמת תוכנית לימודים לתואר שני, ייתכן שמלגאי פולברייט יהיה זכאי להגיש בקשה להישאר בארה”ב במשך 12 חודשים להכשרה אקדמית, בתנאי שקיבל המלגאי הצעת עבודה ממשית.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לישראל ולשהות בה במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, להגיש בקשה לתושבות קבע בארה”ב, או להגיש בקשה לאשרת עבודה אמריקנית.  מטרת הדרישה לשהות של שנתיים בארץ המוצא הינה להבטיח שאורחים במסגרת חילופין ישובו לארץ מוצאם ויממשו את המטרות של תוכנית פולברייט.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, יידרשו להמתין עד 12 חודשים לפני שיורשו לחזור לארצות הברית כבעלי אשרת J1/פרופסור/חוקר.  המגבלות הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב עם אשרת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.   
 • עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים, הנזכרת לעיל.  באופן דומה, בני משפחה נלווים, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-2, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-1, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים.
 • על עמיתי התוכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא יאוחר מסמסטר הסתיו של שנת הלימודים 2020/2021.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.

תהליך הבחירה

המועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן.

על המועמדים לדעת כי הקבלה הראשונית לתכנית איננה מבטיחה את קבלת המלגה. ישנם מספר תנאים נוספים לשם קבלת המלגה, ובין המובהקים בהם הוא כי על המועמדים להתקבל לפחות לתכנית אקדמית אחת בארה"ב שעלותה הכוללת היא במסגרת התקציב, ולשם כך אף לקבל השתתפות בשכר הלימוד. ההחלטה הסופית באשר להענקת המלגה תתקבל במחלקת המדינה של ארה”ב. כמו כן, עבור מועמדים שיבחרו בהשמה ע"י IIE, מחלקת המדינה שומרת את הזכות הבלעדית לבחור את המוסד האקדמי בו ישובץ המועמד ויקבל בו מלגה. העדפות המועמדים תילקחנה בחשבון במכלול שיקולים הכוללים גם פיזור גיאוגרפי, עלות כספית ועוד.

הקרן שומרת את הזכות הבלעדית הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2020-21

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 במרץ 2019
מועד אחרון להגשה 1 ביוני 2019
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים יוני 2019
ריאיון המועמדים הסופיים יולי 2019
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה יולי 2019
תחילת תהליך ההשמה למועמדים שנבחרו ספטמבר-אוקטובר 2019
אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board אוקטובר 2019
הודעה למועמדים על קבלה ללימודים באוניברסיטאות בארה"ב אפריל 2020
תחילת לימודים בארה”ב והפעלת מענקים

אוגוסט 2020, סמסטר סתיו

עמיתים מספרים

עידו סיוון סילבה

מדיניות ציבורית

אוניברסיטת מינסוטה, 2012

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית -ישראל מתעתדת להעניק 16 מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2019/2018 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 37,500 דולר לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע כולל תחומי הרפואה והסיעוד למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

הטבות למקבלי המענק:

מלגה בסך 37,500 דולר.
ביטוח בריאות למלגאי בלבד .
מפגש הכנה שיתקיים בחודש יוני ובו יקבלו המלגאים מידע שיסייע להם בתקופת שהותם בארה”ב.
טיפול בהשגת ויזת חוקר (J-1).
תמיכה מוסדית בזמן השהות בארה”ב הכוללת אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
התכנית פתוחה רק בפני מועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות.
מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט לפני 2013 אינם זכאים לפנות.
המועמדים מתבקשים להיות בישראל בשלב הראיונות. בנוסף, על המועמדים הנבחרים לשהות בישראל לפחות 4 חודשים לפני היציאה לארה”ב לצורך הגשת בקשה לויזת J בשגרירות ארה"ב בישראל.
מלגאי שקיבל בעבר ויזת J תחת הקטגוריה של “professor,” “research scholar,” “short-term scholar” לתקופה מעל 6 חודשים, לא יורשה להיכנס לארה"ב במשך 24 חודשים מתום השהות.
חוקרים שהחלו את מחקריהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני יולי 2018 אינם זכאים להגיש מועמדות.
בעלי משרות קבועות או משרות במסלול קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
חוקרים מתחומי הרפואה, רפואת שיניים, סיעוד ותחומים אחרים, שהצעות המחקר שלהם כוללות מגע קליני עם חולים או מטופלים, אינם זכאים לקבל מלגת פולברייט. בעלי תואר ברפואה שהצעות המחקר שלהם אינן מושתתות על קשר קליני כזה, המקבלים מלגת פולברייט, מנועים מלשמש מתמחים או סטאז’רים (residents or interns) בארה”ב.
על מנת להיות זכאי לויזת J, המועמד הנבחר יתבקש לספק אישור על קבלת הדוקטורט. בנוסף, המועמד יתבקש להציג אישור על כך שהתקבל לאוניברסיטה מוכרת או למכון מחקר מוכר בארה”ב כעמית מחקר בתר-דוקטורט. אי-עמידה בתנאים תביא לביטול המלגה ולהעברתה למועמד אחר.
בטרם קבלת המענק בפועל, הזוכים במענק יתבקשו לספק הוכחה כי השיגו את המימון הדרוש לשהייתם בארה”ב.
על המועמדות לדאוג למעמדם במוסד המארח. ניתן להגיש מועמדות גם אם ההזמנה למוסד המארח עדיין לא סופית.
על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין שיאפשר להם לבצע את מחקרם. לפני קבלת המלגה יידרשו העמיתים שנבחרו לתכנית להגיש דו”ח רפואי הכולל פרטים על מצבם הבריאותי בעבר וכן תוצאות של בדיקה עדכנית.
מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש פעם נוספת.
הרשעה בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולות לגרום לפסילת המועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדיםמצוינות אקדמית היא אמת המידה הראשית להערכת מועמדים.
תינתן עדיפות למועמדים העוסקים בנושאי מחקר בינתחומיים חלוציים.
תינתן עדיפות להצעות העשויות להועיל למחקר בישראל ובארה”ב.
שליטה בשפה האנגלית היא אמת מידה חשובה.
תכונות מנהיגות הן אמת מידה חשובה.
תינתן עדיפות למועמדים שלא השתתפו בשנים האחרונות בתכנית אקדמית בארה”ב או בארץ אחרת דוברת אנגלית.
תינתן עדיפות למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.
תינתן עדיפות למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל הן אמת מידה חשובה נוספת.

תנאי המלגה

המימון הוא לשנה אחת בלבד. מימון יתר תקופת השהייה בארה”ב הוא באחריות מקבלי המענקים.
על עמיתי התכנית להתחיל במחקריהם בארה”ב לא יאוחר מ-15 במאי 2019. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית הבאה.
מועמדים מתבקשים להציג אישור מינוי מהמוסד המארח כ-PD fellows בלבד ולא כמרצים או חברי סגל.
במהלך תקופת הפוסט-דוקטורט, המלגאי לא ילמד יותר מקורס אחד בסמסטר.
על המלגאים לדאוג לסידורי הנסיעה באופן עצמאי בהתאם ל-Fly America Act.
על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
עם סיום תקופת המימון של תכנית פולברייט על מקבלי המלגות לדאוג להעברת החסות לאשרה למוסד האמריקני המארח.
התקנות הנוכחיות בנוגע לאשרות כניסה מגבילות ל-60 חודשים את שהייתם בארה”ב של בעלי ויזות J-1. עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך 24 חודשים בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי קבע או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים לחזור אליה עם אותה אשרה במשך 24 חודשים. המגבלות הנ”ל אינן חלות מי שמבקש לחזור לארצות הברית עם אשרה מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי) או על בעל אשרת סטודנט או תייר.
בני משפחה המתלווים למלגאי פולברייט ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2. בני זוג עם תעודת נישואין בלבד יוכלו להגיש בקשה לויזת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון החובה לשהות בת שנתיים בארץ המוצא.
עמיתי התכנית ובני משפחותיהם, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2 כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה הנזכרת לעיל לשהות בישראל במשך שנתיים.

תהליך הבחירהמועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן בתל אביב. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

מענקי פולברייט לחוקרים בתר-דוקטוריים לוח זמנים ל-2019/2018
מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באוגוסט 2017
מועד אחרון להגשה 1 בדצמבר 2017
הערכת המועמדים ע"י רפרנטיים אקדמיים דצמבר- ינואר 2018
ריאיון המועמדים הסופיים פברואר 2018
הודעה למועמדים על תוצאות הבחירה פברואר 2018

אישור בחירת מקבלי המענקים ע"י מועצת מלגות פולברייט

(Fulbright Foreign Scholarship Board)
מרץ- אפריל 2018
מועד תחילת התכנית יולי 2018טופס מועמדות

להוראות מילוי הטופס, לחץ כאן.

להגשת מועמדות, לחץ כאן.

לבירורים:

סנדי מטר:

דוא"ל Smattar@fulbright.org.il טלפון 03-517-2131 שלוחה 204.

מלגות פולברייט לישראלים
מידע וייעוץ
ספרים לרכישה במרכז EducationUSA

שאלות נפוצות
האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.
לינק לטופס ההרשמה יפורסם בתחילת 2019.

לבירורים:

סנדי מטר, מנהלת התכנית

טל': 03-517-2131 שלוחה 204

אימייל: SMattar@fulbright.org.il

הדפסה