תכנית פולברייט על שם יוברט האמפרי

סקירה כללית

תכנית Hubert Humphrey מפגישה מומחים ואנשי מקצוע ממדינות נבחרות ברחבי העולם לשנת לימודים והתנסות מקצועית בארצות הברית. התכנית מיועדת לדור המנהיגים הציבוריים הבא של מדינת ישראל, הנמצאים באמצע הקריירה. עמיתי התכנית נבחרים לפי כישוריהם ולפי מחויבותם לשרת את הציבור, אם בשרות הציבורי ואם במגזר הפרטי.

התכנית מעניקה הזדמנות ליצירת קשרים ושותפויות בין אזרחי ארה”ב ועמיתיהם המקצועיים בארצות נוספות, מאפשרת קידום והחלפת ידע והבנה הדדית בין מנהיגים מרחבי העולם.

מלגות התכנית מוקצות על בסיס תחרותי לאנשי מקצוע בתחומים כדלהלן:

 • תקשורת ועיתונות
 • פיתוח כלכלי
 • חינוך – ניהול, תכנון ומדיניות
 • ניהול ההשכלה הגבוהה
 • HIV/AIDS – מדיניות ומניעה
 • ניהול משאבי אנוש
 • משפט וזכויות אדם
 • משאבי טבע, מדיניות סביבתית ושינוי אקלים
 • מדיניות בריאות הציבור
 • מדיניות ציבורית ומינהל ציבורי
 • חינוך בנושא שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, מניעה, וטיפול
 • הוראת אנגלית כשפה זרה
 • מדיניות טכנולוגיה וניהולה
 • סחר בבני-אדם
 • תכנון עירוני ואזורי
 • פיתוח חקלאי וכפרי

 

במהלך השנה האקדמית 2020-2021, ישולבו לימודים אקדמיים מתקדמים עם התנסות מקצועית. התכנית איננה מובילה לקבלת תואר אקדמי, אלא מיועדת לקדם את התפתחותם המקצועית של המשתתפים באמצעות  פעילויות המותאמות לצרכים של העמיתים.  עם סיום התכנית, המשתתפים יקבלו תעודות מיוחדות המונפקות על ידי ממשלת ארצות הברית והאוניברסיטאות המארחות. עמיתי תכנית Humphrey משולבים בקבוצות לפי תחומי עניין באוניברסיטאות אמריקאיות, הנבחרות בקפדנות. בשנים האחרונות התארחו העמיתים באוניברסיטאות הבאות:

American University, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University,   Pennsylvania State University, Syracuse University, Tulane University, University of California, Davis, University of Maryland, University of Minnesota, University of Washington, Vanderbilt University and Virginia Commonwealth University.

 

בכל מוסד התכנית מופעלת על ידי מתאם ויועצים המספקים תמיכה אקדמית ומנהלית. צוות התכנית מסייע לעמיתים לעצב ולבצע תכנית אישית המשלבת לימודים אקדמיים ופעילויות פיתוח מקצועי בנוסף לפעילות עם ארגונים ברמת הקהילה המקומית, המדינה וארגונים בינלאומיים הפועלים בארצות הברית .

במהלך שנת התכנית, העמיתים משתתפים בסדנאות וכינוסים שמספקים הזדמנויות להיפגש עם בעלי תפקידי מנהיגות מהמימשל הפדרלי, ממימשלי המדינות, מהשלטון המקומי, מארגונים בינלאומיים, ומהמגזר הפרטי. מפגשים אלה מספקים גם פורום לדיונים בסוגיות בעלות עניין מקצועי לעמיתים.

מענקי תכנית Humphrey מממנים פעילות במשך שנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון להשתלמות מקדימה בשפה האנגלית.

ניתן למצוא פרטים נוספים באתר תכנית Humphrey ובעמודי התכנת ב-YouTube,Facebook, ו-LinkedIn.

 

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי כלכלה חודשיים
 • שכר-לימוד ותשלומים נלווים לקורסים אוניברסיטאיים
 • מימון לרכישת ספרים, ציוד לימודי ופעילויות מקצועיות
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • השתתפות בסמינרים מיוחדים
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים.  בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון או גבוה יותר, המוענק על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • עד לאוגוסט 2020 על המועמדים להשלים את צבירתן של לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי משמעותי, שנרכש מאז קבלת התואר הראשון.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

התכנית איננה מיועדת ל:

 • אנשי סגל אקדמי וחוקרים אקדמיים, שאין להם אחריות בתחום הניהול.
 • מי שלמד לימודים מתקדמים בארה”ב במשך שנה אקדמית אחת או יותר בשבע השנים הקודמות לאוגוסט 2020 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • מי שרכש יותר משישה חודשי ניסיון מסוג אחר בארה”ב בחמש השנים שקדמו לאוגוסט 2020 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • בעלי תפקידים בעלי אופי טכני, אקדמי, או מחקרי מובהק אינם זכאים להגיש מועמדות, אלא אם הם עוסקים בתחום מניעת ההתמכרות לסמים.

על כל המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL עד הדדליין.  לא יוערך תיק מועמדות שאינו כולל דו”ח TOEFL רשמי בתוקף.  בעת ההרשמה למבחן TOEFL יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373. להרשמה למבחן יש לפנות לאתר ETS.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • הישגים בולטים בשירות לציבור ויכולת מנהיגות מוכחת בפעילות למען הציבור.
 • תינתן עדיפות למועמדים שעבודתם מיועדת לשיפור מצבם של קהילות ומגזרים חלשים ומקופחים.
 • התעניינות בהיבטי המדיניות של תחום ההתמחות של המועמד ואחריות ניהולית או אחריות לקביעת מדיניות.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל.

תנאי המלגה

 • המימון מוענק לשנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון לתקופה קצרה של השתלמות בשפה האנגלית. לא יינתן מימון לבני משפחה המתלווים לעמית התכנית.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור אליה בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
 • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2.  רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק, המחזיק באשרת J-1, חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
 • רוב המוסדות המארחים דורשים שבני המשפחה של עמיתי התכנית יצטרפו אליהם רק לאחר שלושים יום מתחילת התכנית.  רק בתנאים מיוחדים ישקלו מוסדות מארחים להרשות לעמית להביא את בני המשפחה שלו איתו כבר בתחילתה של התכנית.
 • על עמיתי התכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא מאוחר מסמסטר הסתיו 2020. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.

תהליך הבחירה

על המעוניינים להשתתף בתכנית להגיש את בקשותיהם לקרן חינוך ארצות הברית-ישראל, האחראית על בחירת המועמדים הישראלים. הפונים שידורגו במקומות הגבוהים ביותר, יוזמנו לראיון שיתקיים בישראל. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. על הפונה להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי קרן חינוך ארה”ב-ישראל.

הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים. בחירתם הסופית של העמיתים תיעשה על ידי ועדות הערכה בארצות הברית, השוקלות את כישוריהם של מועמדים מכל המדינות המשתתפות.

 

לוח זמנים לשנה האקדמית 2020-2021

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באפריל 2019
מועד אחרון להגשה 1 ביולי 2019
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים  יולי/אוגוסט 2019
ראיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים אוגוסט 2019
בדיקה טכנית ע"י IIE אוקטובר-נובמבר 2019
בחירת עמיתי התכנית על ידי ועדות המוסד האמריקאי האחראי מבין המועמדים מכל המדינות המשתתפות ינואר - פברואר 2020
אישור על ידי ה-Fulbright Foreign Scholarship Board וקביעת ההשמה של העמיתים לאוניברסיטאות המארחות מרץ- אפריל 2020
קורס מקדים בשפה האנגלית לעמיתים הזקוקים לכך אפריל/מאי 2020
התייצבות כלל עמיתי התכנית באוניברסיטאות המארחות  אוגוסט 2020
סמינר בוושינגטון הבירה נובמבר 2020
סיום התכנית  יוני 2021
 

עמיתים מספרים

מנסיונם של עמיתי התכנית:

סוזן בן עזרא
טיפול ושיקום צרכני אלכוהול וסמים

אוניברסיטת ורג'יניה, 2012

לקריאת הבלוג של סוזן, לחצו על התמונה.

Suzan Ben Ezra

 

 ד”ר ענבל זלץ 

בריאות הציבור

אוניברסיטת טוליין, 2010

ד”ר נמרוד גורן

מדיניות ציבורית

אוניברסיטת סירקיוז, 2009

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית -ישראל מתעתדת להעניק 16 מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2019/2018 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 37,500 דולר לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע כולל תחומי הרפואה והסיעוד למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

הטבות למקבלי המענק:

מלגה בסך 37,500 דולר.
ביטוח בריאות למלגאי בלבד .
מפגש הכנה שיתקיים בחודש יוני ובו יקבלו המלגאים מידע שיסייע להם בתקופת שהותם בארה”ב.
טיפול בהשגת ויזת חוקר (J-1).
תמיכה מוסדית בזמן השהות בארה”ב הכוללת אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
התכנית פתוחה רק בפני מועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות.
מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט לפני 2013 אינם זכאים לפנות.
המועמדים מתבקשים להיות בישראל בשלב הראיונות. בנוסף, על המועמדים הנבחרים לשהות בישראל לפחות 4 חודשים לפני היציאה לארה”ב לצורך הגשת בקשה לויזת J בשגרירות ארה"ב בישראל.
מלגאי שקיבל בעבר ויזת J תחת הקטגוריה של “professor,” “research scholar,” “short-term scholar” לתקופה מעל 6 חודשים, לא יורשה להיכנס לארה"ב במשך 24 חודשים מתום השהות.
חוקרים שהחלו את מחקריהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני יולי 2018 אינם זכאים להגיש מועמדות.
בעלי משרות קבועות או משרות במסלול קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
חוקרים מתחומי הרפואה, רפואת שיניים, סיעוד ותחומים אחרים, שהצעות המחקר שלהם כוללות מגע קליני עם חולים או מטופלים, אינם זכאים לקבל מלגת פולברייט. בעלי תואר ברפואה שהצעות המחקר שלהם אינן מושתתות על קשר קליני כזה, המקבלים מלגת פולברייט, מנועים מלשמש מתמחים או סטאז’רים (residents or interns) בארה”ב.
על מנת להיות זכאי לויזת J, המועמד הנבחר יתבקש לספק אישור על קבלת הדוקטורט. בנוסף, המועמד יתבקש להציג אישור על כך שהתקבל לאוניברסיטה מוכרת או למכון מחקר מוכר בארה”ב כעמית מחקר בתר-דוקטורט. אי-עמידה בתנאים תביא לביטול המלגה ולהעברתה למועמד אחר.
בטרם קבלת המענק בפועל, הזוכים במענק יתבקשו לספק הוכחה כי השיגו את המימון הדרוש לשהייתם בארה”ב.
על המועמדות לדאוג למעמדם במוסד המארח. ניתן להגיש מועמדות גם אם ההזמנה למוסד המארח עדיין לא סופית.
על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין שיאפשר להם לבצע את מחקרם. לפני קבלת המלגה יידרשו העמיתים שנבחרו לתכנית להגיש דו”ח רפואי הכולל פרטים על מצבם הבריאותי בעבר וכן תוצאות של בדיקה עדכנית.
מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש פעם נוספת.
הרשעה בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולות לגרום לפסילת המועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדיםמצוינות אקדמית היא אמת המידה הראשית להערכת מועמדים.
תינתן עדיפות למועמדים העוסקים בנושאי מחקר בינתחומיים חלוציים.
תינתן עדיפות להצעות העשויות להועיל למחקר בישראל ובארה”ב.
שליטה בשפה האנגלית היא אמת מידה חשובה.
תכונות מנהיגות הן אמת מידה חשובה.
תינתן עדיפות למועמדים שלא השתתפו בשנים האחרונות בתכנית אקדמית בארה”ב או בארץ אחרת דוברת אנגלית.
תינתן עדיפות למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.
תינתן עדיפות למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל הן אמת מידה חשובה נוספת.

תנאי המלגה

המימון הוא לשנה אחת בלבד. מימון יתר תקופת השהייה בארה”ב הוא באחריות מקבלי המענקים.
על עמיתי התכנית להתחיל במחקריהם בארה”ב לא יאוחר מ-15 במאי 2019. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית הבאה.
מועמדים מתבקשים להציג אישור מינוי מהמוסד המארח כ-PD fellows בלבד ולא כמרצים או חברי סגל.
במהלך תקופת הפוסט-דוקטורט, המלגאי לא ילמד יותר מקורס אחד בסמסטר.
על המלגאים לדאוג לסידורי הנסיעה באופן עצמאי בהתאם ל-Fly America Act.
על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
עם סיום תקופת המימון של תכנית פולברייט על מקבלי המלגות לדאוג להעברת החסות לאשרה למוסד האמריקני המארח.
התקנות הנוכחיות בנוגע לאשרות כניסה מגבילות ל-60 חודשים את שהייתם בארה”ב של בעלי ויזות J-1. עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך 24 חודשים בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי קבע או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים לחזור אליה עם אותה אשרה במשך 24 חודשים. המגבלות הנ”ל אינן חלות מי שמבקש לחזור לארצות הברית עם אשרה מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי) או על בעל אשרת סטודנט או תייר.
בני משפחה המתלווים למלגאי פולברייט ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2. בני זוג עם תעודת נישואין בלבד יוכלו להגיש בקשה לויזת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון החובה לשהות בת שנתיים בארץ המוצא.
עמיתי התכנית ובני משפחותיהם, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2 כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה הנזכרת לעיל לשהות בישראל במשך שנתיים.

תהליך הבחירהמועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן בתל אביב. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

מענקי פולברייט לחוקרים בתר-דוקטוריים לוח זמנים ל-2019/2018
מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באוגוסט 2017
מועד אחרון להגשה 1 בדצמבר 2017
הערכת המועמדים ע"י רפרנטיים אקדמיים דצמבר- ינואר 2018
ריאיון המועמדים הסופיים פברואר 2018
הודעה למועמדים על תוצאות הבחירה פברואר 2018

אישור בחירת מקבלי המענקים ע"י מועצת מלגות פולברייט

(Fulbright Foreign Scholarship Board)
מרץ- אפריל 2018
מועד תחילת התכנית יולי 2018טופס מועמדות

להוראות מילוי הטופס, לחץ כאן.

להגשת מועמדות, לחץ כאן.

לבירורים:

סנדי מטר:

דוא"ל Smattar@fulbright.org.il טלפון 03-517-2131 שלוחה 204.

מלגות פולברייט לישראלים
מידע וייעוץ
ספרים לרכישה במרכז EducationUSA

שאלות נפוצות
האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.
לינק לטופס ההרשמה יפורסם עד ה-1 באפריל, 2019.

לבירורים:

סנדי מטר, מנהלת התכנית

טל': 03-517-2131 שלוחה 204

אימייל: SMattar@fulbright.org.il

הדפסה