מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט

סקירה כללית

פולברייט ישראל מתעדת להעניק מלגות בתר-דוקטורט לשנתיים אקדמיות (2020/2021 ו-2021/2022), העומדים להתחיל בבצוע מחקרים במוסדות ישראלים להשכלה גבוהה במהלך השנה האקדמית 2020/2021.  

תכנית זו פתוחה לחוקרי בתר-דוקטורט מכל תחומי הידע ושדות המחקר האקדמיים.

עמיתי התכנית נבחרים על פי אמות מידה של הצטיינות אקדמית, פוטנציאל מנהיגות, ולפי תרומתה הצפויה של הפעילות המתוכננת לקידום הידע המדעי ולהגברת ההבנה ההדדית בין שתי המדינות.

בבחירת עמיתי התכנית, יועדפו מועמדים הנעדרים ניסיון מקצועי משמעותי בישראל.

ידיעת השפה העברית איננה דרישת חובה, אלא אם היא נחוצה לביצועה של תכנית העבודה.

על המלגאי להתארח במוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה. כדי לעיין ברשימה המלאה של המוסדות המוכרים, לחץ כאן .

על כל מועמד לסדר באופן עצמאי את השתייכותו למוסד מארח, כולל סיכום תכנית העבודה של הביקור המוצע. אם יש צורך בכך, תנסה קרן חינוך לסייע באיתור מוסדות מארחים מתאימים.

בתיק המועמדות המוגש ל-Council for International Exchange of Scholars, יש לכלול מכתב מחוקר ישראלי המביע התעניינות והזמנה לאירוח המועמד. 

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מודה לועדת התכנון והתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה על ההקצאה התקציבית המיוחדת שאיפשרה להרחיב את התכנית מ -2 ל -8 מלגות.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת החוקים והתקנות הרלבנטיות, את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים להחלטותיה.

הטבות המענק

  • קצבה בסך 95,000 $ (47,500 $ לשנה אקדמית). בנוסף רשאי כל מלגאי לקבל מהמוסד המארח שלו מענק בתר-דוקטורט מוסדי. על המוסד החובה לדאוג למעמד של חוקר בתר-דוקטורט עבור המלגאי.
  • ביטוח בריאות מוגבל למלגאי בלבד
  • פגישות הכוונה (השתתפות חובה) בישראל, ואירועים נוספים במהלך השנה
    

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות בעלי אזרחות אמריקנית; מעמד של תושבות קבע בארצות הברית אינו עונה על הדרישה.
 • זכאים להגיש מועמדות אלה המתכננים להתחיל מחקר בתר-דוקטורט במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל. מי שכבר התחיל במחקר בתר-דוקטורט בישראל לפני הגשת המועמדות  אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להתחייב לעסוק במחקר בישראל במשך שנתיים אקדמיות (שהות בת 20 חודשים בפועל בישראל) לפחות.
 • לפי התקנות הישראליות, ניתן להגדיר חוקר כחוקר בתר-דוקטורט במשך 5 שנים מתאריך קבלת התואר השלישי. לכן, זכאים להגיש מועמדות מי שהוענק לו תואר דוקטור מחודש אוגוסט 2015 או מאוחר יותר.
 • בעלי משרה במסלול-קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • על המועמד לדאוג למכתב הזמנה והתחייבות מהמוסד המארח. על מנת שהמועמד ייכלל בשלב הסופי של תהליך השיפוט, על מכתב זה להגיע לפולברייט ישראל עד חודש דצמבר 2019.
 • בטרם קבלת המענק בפועל, יידרשו המועמדים שייבחרו כעמיתי התכנית להציג אישור על מילוי כל החובות הכרוכות בקבלת תואר דוקטור.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.
 • לפרטים מלאים על תנאי הזכאות למענקי פולברייט לבעלי תואר שלישי, יש לעיין באתר של ה-Council for International Exchange of Scholars.
 • נא לשים לב, שרק בן/בת הזוג והילדים של בעל מענק פולברייט זכאים לקבל ויזה המקבילה לזו שתוענק לחוקר הבתר-דוקטורי עצמו.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית הינה אמת המידה חשובה בהערכת מועמדים.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה בהערכה.
 • תינתן העדפה למועמדים אשר השלימו את הדוקטורט במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת המועמדות.
 • תינתן העדפה למועמדים, שלא התנסו בהתנסות אקדמית או מקצועית משמעותית בישראל בשנים האחרונות.
 • תינתן העדפה למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
 • ידיעת השפה העברית איננה אמת מידה בהערכה, אלא אם כן שליטה בעברית דרושה לביצועה של תכנית העבודה המוצעת.

מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה בהערכה. לכן, בנוסף לתיאור המחקר המתוכנן, על המועמד לכלול בהצעת הפרויקט שלו תיאור תמציתי של המטרות התרבותיות הכלליות של ההתנסות בישראל. 

הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן

המועד האחרון להגשת בקשות להתקבל לתכנית ל- 2021/2020 הינו 1 באוגוסט, 2019.

תכנית המענקים לחוקרי בתר-דוקטורט מנוהלת עבור מחלקת המדינה על ידי ה-Council for International Exchange of Scholars, ה-CIES. יש לעיין בהודעת התכנית באתר של CIES, ולהשתמש בקישור שם כדי להגיע לטופס המועמדות המקוון.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לפנות אל:

 ,Megan Spillman,  +708.275.0110, mspillman@iie.org 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לנעה תורג'מן

טלפון: 03-5172131 שלוחה: 203
 מייל: NoaT@fulbright.org.il

 

הדפסה