מלגות פולברייט לעוזרי הוראה באנגלית

סקירה כללית

קרן החינוך ארצות הברית-ישראל (USIEF) מתכננת להעניק מלגות לעוזרי הוראה באנגלית לסטודנטים בשנת הלימודים 2020/2021 (אוקטובר 2020 - יוני 2021).

תינתן עדיפות למועמדים בעלי תואר בספרות אנגלית, בלימודי אנגלית כשפה זרה (TEFL)/בלשנות, לימודים אמריקניים או חינוך.

הגשת המועמדות פתוחה לבעלי תואר בוגר, מוסמך או דוקטור. מועמדים הלומדים עדיין לתואר בוגר במועד ההגשה זכאים אף הם להגיש את מועמדותם, בתנאי כי ישלימו את לימודיהם ויקבלו את תוארם טרם מועד תחילת לימודיהם על בסיס המלגה. מועמדים העומדים כבר בכל הדרישות לקבלת תואר דוקטור במועד ההגשה אינם זכאים לבקש מלגה לתפקיד עוזר/ת הוראה באנגלית.

על המועמדים להיות אנשים פרטיים רהוטים ובעלי הכישורים והמוטיבציה הנדרשים לצורך סיוע בלימודי אנגלית ותרבות אמריקנית לסטודנטים יהודים וערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. המענקים של USIEF מוענקים על בסיס מצוינות אקדמית, מידת ההבטחה הגלומה בכישורים המנהיגותיים של המועמד/ת והפוטנציאל של הביקור המתוכנן לקידום הידע והגברת ההבנה ההדדית בין העם האמריקני לעם בישראל.

תוענק עדיפות למועמדים בעלי ניסיון מוגבל או חסרי כל ניסיון בישראל.

רצוי אך לא הכרחי כי המועמדים יהיו בעלי שליטה ברמה בינונית בעברית ו/או בערבית. מומלץ כי המועמדים ישלימו שתי שנות לימודים ברמה אקדמית או שוות ערך טרם הענקת המלגה.

עוזרי ההוראה באנגלית יוצבו בכיתות ללימוד אנגלית במוסדות אקדמיים בדרומה ובצפונה של ישראל, בהתאם לרקע, רמת ניסיון ההוראה ותחום הידע שלהם. עוזרי ההוראה יסייעו למורים לאנגלית בכיתה בהיקף על עד 20 שעות שבועיות. הם עשויים להתבקש לקיים תרגול שיחה בקבוצות קטנות ו/או לסייע לסטודנטים טועני טיפוח בעלי רמת שליטה נמוכה באנגלית. השיבוץ עשוי להשתנות בהתאם לצורכי המוסד האקדמי ויכולותיהם של עוזרי ההוראה.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת הדין והתקנות החלים, את הסטנדרטים הכמותיים לצורך הערכת המועמדויות אשר תועברנה אליה באמצעות הגוף האחראי בארצות הברית. הקרן אינה מחויבת בשום אופן לנמק את החלטותיה בנוגע להקצאת המלגות.

מועמדים המעוניינים להגיש את מועמדותם יכולים למצוא מידע ונתונים אודות ישראל באתר משרד החוץ הישראלי תחת הכותרת Facts About Israel (עובדות על ישראל).

הטבות המענק

 • קצבת מחייה חודשית המוענקת לתקופה של שנה אקדמית מלאה (תשעה חודשים) בגובה של $20,000 
 • ביטוח רפואי מוגבל עבור מקבל/ת המענק בלבד.
 • פגישות אוריינטציה בארצות הברית (השתתפות חובה) ובישראל, ואירועים נוספים עבור מקבלי המלגות אשר יתקיימו במהלך השנה.

קריטריונים לזכאות

 • על המועמדים להיות אזרחי ארה"ב במועד הגשת המועמדות; תושבות קבע אינה מספקת.
 • הגשת המועמדות אינה פתוחה לאנשים המתגוררים כבר בישראל.
 • מועמדים העומדים כבר בכל הדרישות לקבלת תואר דוקטור במועד ההגשה אינם זכאים לבקש מלגה ללימודים לתארים מתקדמים.
 • על המועמדים להיות במצב רפואי תקין. כל המועמדים אשר ייבחרו לשם קבלת מלגת Fulbright יידרשו להציג את ההיסטוריה הרפואית שלהם ודו"ח בדיקה רפואית טרם קבלת המענק.
 • הרשעות קודמות או כתבי אישום תלויים ועומדים עלולים להביא לפסילת המועמדות.

קריטריונים להערכה

 • מצוינות אקדמית הינה הקריטריון העיקרי על פיו תתבצע הערכת המועמדים.
 • כישורי מנהיגות מהווים קריטריון הערכה חשוב.
 • תוענק עדיפות למועמדים חסרי ניסיון משמעותי קודם בישראל.
 • כישורים הנדרשים לקידום ההבנה ההדדית בין ארצות הברית וישראל מהווים קריטריון הערכה חושב.

נהלי הגשת המועמדות

ניהול מלגות עוזרי ההוראה באנגלית מתבצע ע"י המוסד לחינוך בינלאומי (IIE) עבור משרד החוץ של ארה"ב. ניתן למצוא פרטים אודות התכנית והגשת המועמדות באתר של ה-IIE כאן.

מועמדים כלליים (כלומר מועמדים אשר אינם רשומים כיום סטודנטים) יגישו את מועמדותם ישירות למכון לחינוך בינלאומי (IIE). המועד האחרון לקבלת המעמדות עבור שנת הלימודים 2019/2020 ע"י ה-IIE הינו 11 באוקטובר, 2018.

מועמדים הרשומים כיום כסטודנטים במוסד להשכלה גבוהה יגישו את מועמדותם באמצעות המכללה/האוניברסיטה. המועדים האחרונים להגשה במסגרת הקמפוס הינם לרוב במחצית הראשונה של ספטמבר. לפרטים מלאים אודות הליך הגשה במסגרת הקמפוס, על הסטודנטים לפנות ליועצי תכנית Fulbright בקמפוס בו הם לומדים. השמות ופרטי הקשר של יועצי תכנית Fulbright מפורטים באתר האינטרנט של ה-IIE.

Timetable for 2023-24

Application deadline October 12, 2022
National Screening Committee (NSC) timeline November/December 2022

למידע נוסף ניתן לפנות לנעה תורג'מן

טלפון: 03-5172131 שלוחה: 203
 מייל: [email protected]

 

הדפסה