מלגת פולברייט ומיקרוסופט לחוקר/ת בתר-דוקטורט

סקירה כללית

microsoftFulbright logo

 

 

ההרשמה לשנת 2022/23 הסתיימה. 

ההרשמה לשנת 2023/24 תיפתח באוגוסט 2022. 

פולברייט ישראל ומרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל מזמינות חוקרים וחוקרות להגיש מועמדות להשתלמות בתר-דוקטורט

המלגה מיועדת לחוקרים וחוקרות מצטיינים השואפים להשתלב כחוקרים בתעשייה ועומדים להתחיל את המחקר בארה"ב במוסד להשכלה גבוהה או במכון מחקר מוכר בשנה האקדמית 2022/2023. 

הזוכה במלגה ת/יצטרף לקבוצת מחקר במרכז הפיתוח של מייקרוסופט ישראל למשך שנה עם החזרה ארצה.

הצטרפות לקבוצת המחקר נתונה לשיקול דעתו של מרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל.

על המעוניינים.ות להגיש מועמדות למלגת פולברייט ומיקרוספוט יש להגיש מספר מסמכים בנוסף לטופס המועמדות, פירוט המסמכים נמצא בכפתור הוראות למילוי הטופס בתחתית דף המלגה.

גובה המלגה: $90,000 לתקופה של 12 חודשים. 

המלגה מיועדת לחוקר/ת ישראלי/ת באחד מהתחומים הבאים:

מדעי המחשב
הנדסת חשמל ומחשבים
הנדסת מכונות
הנדסה אווירונאוטית 
מתמטיקה שימושית 
ניהול מערכות מידע

הטבות לעמית/ה

 • מלגה בסך 90,000 דולר.
 • השתלבות כחוקר במרכז הפיתוח של מייקרוסופט ישראל
 • ביטוח בריאות בסיסי לעמית/ה בלבד .
 • מפגש הכנה שיתקיים בישראל ובו יקבלו העמיתים מידע שיסייע להם בתקופת שהותם בארה”ב.
 • טיפול בהשגת ויזת חוקר  1J
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב.
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת באירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראל. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • מועמדים שהגישו בקשה פעמיים אינם רשאים להגיש בקשה פעם נוספת למלגה זו.
 • מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט לפני אוגוסט 2018 אינם זכאים לפנות.
 • המועמד/ת הנבחר/ת יתבקש לספק אישור על קבלת הדוקטורט חודש אחד לפני תאריך היציאה לארה"ב. אי-עמידה בתנאים תביא לביטול המלגה.
 • מועמדים מתבקשים להיות בישראל בשלב הראיונות. בנוסף, על המועמדים הנבחרים לשהות בישראל לפחות 4 חודשים לפני היציאה לארה”ב לצורך הגשת בקשה לויזת J בשגרירות ארה"ב בישראל.
 • מועמדים שקיבלו בעבר ויזת J תחת הקטגוריה של professor, research scholar short-term scholar לתקופה מעל 6 חודשים, לא יורשה להיכנס לארה"ב במשך 24 חודשים מתום השהות.
 • חוקרים שהחלו את מחקריהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני יולי 2022 אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • בעלי משרות קבועות או משרות במסלול קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים לדאוג למעמדם במוסד המארח. ניתן להגיש מועמדות גם אם ההזמנה למוסד המארח עדיין לא סופית.
 • המועמד/ת הנבחר/ת יתבקש להציג אישור על כך שהתקבל לאוניברסיטה מוכרת או למכון מחקר מוכר בארה”ב כעמית מחקר בתר-דוקטורט לפני היציאה לארה"ב.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין שיאפשר להם לבצע את מחקרם. לפני קבלת המלגה יידרשו העמיתים שנבחרו לתכנית להגיש דו”ח רפואי הכולל פרטים על מצבם הבריאותי בעבר וכן תוצאות של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולות לגרום לפסילת המועמדות.
 • האנשים הבאים אינם רשאים להגיש בקשה למלגה במהלך תקופה המסתיימת שנה אחת לאחר סיום העסקה או שירות:

- עובדים של נציגויות של ארצות הברית בחו"ל שעובדים עבור מחלקת המדינה של ארה"ב או הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי. הוראה זו כוללת את כל העובדים/ות, המשולמים או שלא שולמו (כולל עובדים במשרות חלקיות או זמניות, יועצים, עמיתים, עמיתים ועובדי חוזים). הוראה זו אינה חלה על המתמחים.

- אנשי ונשות צוות או חברי וועדות פולברייט

- קצינים בצבא ארה"ב המשרתים בארצות הברית או מחוץ לה, לרבות חברי/ות מועצות נאמנים או גופים ממשלתיים דומים, ואנשים אחרים הקשורים לכך. אנשים ונשים האחראים למנות או לבחור אנשים להשתתפות בכל תוכנית חילופי של הלשכה לענייני חינוך ותרבות

- בני/בנות משפחה (בני זוג וילדים) של האנשים המתוארים בסעיפים א-ג. הוראה זו אינה פוסלת ילדים התומכים בעצמם שחיים בנפרד מהוריהם

- שנה אחת מחושבת ממועד סיום ההעסקה או השירות ועד למועד הקובע להגשת בקשות לתוכניות לפי פרק זה.

אמות מידה להערכת מועמדים/ות

 • מצוינות אקדמית, תכונות מנהיגות ומעורבות חברתית הינן אמות מידה חשובות להערכת מועמדים.
 • תינתן עדיפות למועמדים העוסקים בנושאי מחקר בינתחומיים חלוציים.
 • תינתן עדיפות להצעות העשויות להועיל למחקר בישראל ובארה"ב.
 • שליטה בשפה האנגלית היא אמת מידה חשובה.
 • תינתן עדיפות למועמדים שלא השתתפו בשנים האחרונות בתכנית אקדמית בארה"ב או בארץ אחרת דוברת אנגלית.
 • תינתן עדיפות למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.
 • תינתן עדיפות למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה"ב לישראל הן אמת מידה חשובה נוספת.

תנאי המלגה

 • המימון הוא לשנה אחת לכל היותר. בתום שנת המחקר על העמית/ה לחזור לישראל.
 • על עמיתי התכנית להתחיל במחקריהם בארה”ב לא יאוחר מ-15 במאי 2023. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית הבאה.
 • מועמדים יתבקשו להציג מכתב הזמנה מהמוסד המארח כ-Postdoctoral fellows בלבד ולא כמרצים או חברי סגל.
 • במהלך תקופת הפוסט-דוקטורט, העמית/ה לא ת/ילמד יותר מקורס אחד בסמסטר.
 • על העמית/ה לדאוג לסידורי הנסיעה באופן עצמאי בהתאם ל-Fly America Act.
 • על העמית/ה לצאת לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין J1 Exchange Visitor בחסות תכנית פולברייט.
 • מחזיקי אשרת J1 פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים לחזור אליה עם אותה אשרה במשך 24 חודשים. המגבלות הנ”ל אינן חלות על מי שמבקש לחזור לארצות הברית עם אשרה מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי) או על בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי פולברייט ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J2 בני זוג עם תעודת נישואין בלבד יוכלו להגיש בקשה לויזת J2 . רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J1 חלים גם על מחזיקי אשרתJ2,  כגון החובה לשהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • עמית/ה ובני משפחותיהם, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J1 אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J2 כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.
 • עמית/ה  יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית פולברייט בין עמיתים לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

מועמדים/ות מובילים/ות יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי קרן פולברייט ישראל בתל אביב. על המועמדים/ות להיות פנויים/ות במועד שייקבע על ידי הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריוניםלהערכת המועמדים/ות. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת  ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים/ות

לוח זמנים לשנה האקדמית 2022/23

מועד ההגשה המוקדם ביותר 2 אוגוסט 2021 
מועד אחרון להגשה 1 דצמבר 2021
הערכת המועמדים ע"י רפרנטיים אקדמיים דצמבר 2021- ינואר 2022
ריאיון המועמדים הסופיים 22 בפברואר 2022
הודעה למועמדים על תוצאות הבחירה פברואר 2022

אישור בחירת מקבלי המענקים ע"י מועצת מלגות פולברייט

(Fulbright Foreign Scholarship Board)

מרץ- אפריל 2022 
מועד תחילת התכנית יולי 2022 

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

אסף לוינטון

דוא"ל: [email protected] 

טלפון: 03-5213804.

הדפסה