מלגת פולברייט להשתתפות בתכנית הבינלאומית לכתיבה ספרותית

סקירה כללית

ההרשמה לשנת 2022 תפתח בינואר 2022.

פולברייט ישראל מתעתדת להעניק ב-2020 מלגה אחת לסופר/ת, משורר/ת, מחזאי/ת, תסריטאי/ת או למתרגמ/ת ספרותי/ת כדי לאפשר את השתתפותו בתכנית הבינלאומית לכתיבה ספרותית (International Writing Program) של אוניברסיטת Iowa.

מטרת התכנית היא להעניק למשתתפים סביבה מתאימה לחילופים תרבותיים; להעניק להם את הפנאי ואת המרחב הפיזי הדרושים לכתיבה, לקריאה, לתרגום, ללימוד, למחקר, ולנסיעות; בנוסף, למשתתפים ניתנת ההזדמנות להקריא מעבודותיהם בפני קהל ולהשתלב בקהילה הספרותית והאקדמית התוססת באוניברסיטת Iowa.

התכנית נמשכת כשלושה חודשים, בתקופה בין אוגוסט לנובמבר, 2020. למידע נוסף, יש לעיין באתר התכנית.

 

הטבות לעמית/ה

 • דמי מחייה לתקופת התכנית
 • מגורים באוניברסיטת Iowa
 • מימון אגרות נלוות
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • ויזת מלגאי J-1
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • נסיעות מקומיות ואזוריות, הקשורות לתכנית

תנאי זכאות

 • על המועמדים/ות להיות אזרחים/יות ישראלים/ות. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים/ות לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • מועמדים/ות יכולים להיות כותבים/ות באמצע הקריירה בתחומים הבאים: פרוזה, שירה, מחזאות או תסריטאות ולהציג פרסום משמעותי אחד לפחות (אנתולוגיות, כתבי-עת, כתבי-עת ספרותיים) שפורסם במהלך השנתיים האחרונות.
 • מועמדים/ות שהגישו בקשה בשנתיים האחרונות ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש פעם נוספת.
 • על המועמדים/ות לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב באוגוסט כדי להשתתף בתכנית .
 • על המועמדים/ות להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים/ות שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.
 • האנשים הבאים אינם רשאים להגיש בקשה למלגה במהלך תקופה המסתיימת שנה אחת לאחר סיום העסקה או שירות:

 • עובדים/ות של נציגויות של ארצות הברית בחו"ל שעובדים עבור מחלקת המדינה של ארה"ב או הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי. הוראה זו כוללת את כל העובדים/ות, המשולמים או שלא שולמו (כולל עובדים במשרות חלקיות או זמניות, יועצים, עמיתים, עמיתים ועובדי חוזים). הוראה זו אינה חלה על המתמחים/ות.
 • אנשי ונשות צוות או חברי/ות וועדות פולברייט
 • קצינים/ות בצבא ארה"ב המשרתים בארצות הברית או מחוץ לה, לרבות חברי/ות מועצות נאמנים או גופים ממשלתיים דומים, ואנשים אחרים הקשורים לכך. אנשים ונשים האחראים למנות או לבחור אנשים להשתתפות בכל תוכנית חילופי של הלשכה לענייני חינוך ותרבות
 • בני/בנות משפחה (בני זוג וילדים) של האנשים המתוארים בסעיפים א-ג. הוראה זו אינה פוסלת ילדים התומכים בעצמם שחיים בנפרד מהוריהם
 • שנה אחת מחושבת ממועד סיום ההעסקה או השירות ועד למועד הקובע להגשת בקשות לתוכניות לפי פרק זה.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • כישרונותיהם הספרותיים של המועמדים והישגיהם יוערכו על בסיס עבודותיהם שפורסמו בכתבי עת ספרותיים, עבודותיהם שפורסמו כספרים על ידי הוצאות לאור מסחריים; מחזות שהוצגו על ידי תיאטראות מקצועיים ומבוססים; סרטים וסדרות פרי עטם שהוקרנו בקולנוע או שודרו בערוצי טלויזיה בתפוצה לאומית; וכדומה.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • תכונות מנהיגות.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל (מלגאי פולברייט משמשים כשגרירים תרבותיים ועליהם להיות מוכנים לספר על מדינותיהם, קהילותיהם, תרבויותיהם ומחקריהם לקבוצות באקדמיה ובקהילה).
 • אותות הוקרה, פרסים ומענקים.
 • פוטנציאל התרומה התרבותית וההשפעה לאחר החזרה מן התכנית (משך זמן, איכות, סדר גודל).
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות מקצועית או אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.
 • תינתן העדפה למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
 • הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן איננה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגה ובאשר לדחייה של מועמדים.

תנאי המלגה

 • המימון הינו לשלושה חודשים בלבד.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
  • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור למדינה זו כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
  • מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים במשך 24 חודשים לחזור למדינה זו בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר חדשה.
  • המגבלות הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
  • עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים, הנזכרת לעיל.
 • אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה העוקבת. על המלגאי להתחיל את השתתפותו בתכנית לא מאוחר מתאריך תחילת התכנית.
 • התכנית איננה נותנת חסות להענקת ויזות לבני הזוג או ילדיהם של עמיתים. לכן, בני משפחה אינם רשאים להתלוות לעמיתי התכנית לתקופת שהותם בארה”ב.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2020

מועד ההגשה המוקדם ביותר 2 בינואר 2020
מועד אחרון להגשה 3 במרץ 2020
הערכת המועמדים/ות ע"י רפרנטים מרץ 2020
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה אפריל 2020

אישור בחירת העמית/ה ע"י מועצות מלגות פולברייט 

(Fulbright Foreign Scholarship Board)

מאי 2020
השתתפות בתכנית אוגוסט-נובמבר 2020

 

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.
ההרשמה למחזור 2020 הסתיימה.

לבירורים:

ביסאן אבו עסבה

דוא"ל: IlPrograms@fulbright.org.il 

טלפון: 03-5213805.

הדפסה