מלגות פולברייט לעוזרי הוראה בשפה זרה (ערבית)

סקירה כללית

מטרת תכנית פולברייט לעוזרי הוראה בשפות זרות היא להעלות את רמת הוראתן של השפות הזרות במכללות ובאוניברסיטאות האמריקאיות, תוך כדי מתן הזדמנות לצעירים שערבית היא שפת אימם, ובעיקר מורים לאנגלית, לספרות אנגלית/אמריקאית, ללימודי ארה”ב, ולעיתונות ומדיה, לקדם את כישורי ההוראה שלהם, לחזק את שליטתם בשפה האנגלית, ולהרחיב את הידע שלהם בתרבויות ובמנהגים האמריקאיים.

במשך שנה אקדמית אחת (9 חודשים) עמיתי תכנית עוזרי ההוראה הישראלים מלמדים ערבית ובמקביל לומדים לפחות שני קורסים לסמסטר בלימודי ארה”ב או בשיטות הוראה.  העמיתים גם מסבירים ומדגימים את התרבות והערכים שלהם לאמריקאים באמצעות השתתפותם במועדונים, מגוריהם במעונות שבהם הדיירים מדברים שפות זרות, והשתתפותם בתכניות הסברה המכוונות לקהילות הסובבות.

בסיום השתתפותם בתכנית עוזרי ההוראה, חוזרים העמיתים הביתה עם שליטה חזקה יותר בשפה האנגלית וכשהם מסוגלים לדבר על ארצות הברית, תרבותה ועמה על בסיס התנסותם האישית.

ההשתתפות בתכנית עוזרי ההוראה אינה מביאה לקבלתו של תואר אקדמי.

הזוכים במלגות יתחילו את תכניתם בארה”ב באוגוסט 2020.

רשאים להגיש מועמדות לתכנית , בעלי תואר אקדמי, במיוחד בשפה האנגלית, בהוראת השפה האנגלית, בספרות אנגלית/אמריקאית, בלימודי ארה”ב, או בעיתונות ומדיה. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מעשי בהוראה בתחומי לימודיהם.

FLTA Brochure

 

הטבות לעמיתי התכנית

 • קצבת קיום חודשית
 • מימון שכר לימוד ואגרות נלוות
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מישראל למוסד האקדמי האמריקאי
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • סמינרים וסדנאות העשרה
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים. בעלי אזרחות כפולה אמריקאית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת המועמדות ובמהלך תהליך הבחירה.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר אקדמי עד 1 ביוני, 2020.
 • התכנית פתוחה רק למי שערבית היא שפת-אימם האמיתית (גדלו בבית דובר ערבית).
 • שליטה מצויינת בשפה האנגלית היא דרישת חובה. על המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL המעיד על ציון 80 או יותר (ניתן להגיש מבחן IELTS עם תוצאה של 6.5 ומעלה). יש להיבחן עד לתאריך האחרון להגשת המועמדות. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373. למידע נוסף יש לפנות לאתר TOEFL.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי ניסיון מעשי בהוראת השפה האנגלית או בהוראת אחד מהמקצועות כדלהלן: ספרות אנגלית/אמריקאית; לימודי ארה”ב; עיתונות ומדיה.
 • תינתן עדיפות למועמדים, שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב בשנים האחרונות.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה בהערכה.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה חשובה בהערכה.
 • איכות תיק המועמדות, כולל החיבורים, הציונים וההמלצות, היא אמת מידה חשובה מאוד להערכה.

תנאי המלגה

 • מימון יינתן לשנה אקדמית אחת.  לא ניתן לחדש את המלגה.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
  • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור למדינה זו כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
  • מחזיקי אשרתJ-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור למדינה זו בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
  • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
  • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
  • תכנית עוזרי ההוראה איננה נותנת חסות להענקת ויזות לבני הזוג או ילדיהם של עמיתים.  לכן, בני משפחה אינם רשאים להתלוות לעמיתי התכנית לתקופת שהותם בארה”ב.
 • לא ניתן להתחיל בלימודים בארה”ב כעמית בתכניות פולברייט לסטודנטים בטרם חלפו שנתיים מסיום השהות בארה”ב כעמית התכנית לעוזרי הוראה.
 • על עמיתי התכנית להתחיל את התכנית בארה”ב לא מאוחר מאוגוסט 2020.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.

הנחיות להכנת טופס מועמדות

 • יש להגיש את טופס המועמדות, כולל תוצאת מבחן TOEFL/IELTS, עד ה-1 ביולי, 2019.
 • יש למלא את כל העמודים בכל חלקי טופס המועמדות המקוון.  תיקי מועמדות שאינם שלמים לא יועברו לשיפוט.
 • יש לענות בקפדנות ובאופן מלא על כל שאלה. עם זאת, יש להתאמץ להגביל את אורכן של תשובות לפי המקום המוקצה להן.
 • יש לכתוב את שם המועמד בדיוק כפי שהוא מופיע בדרכון.
 • שלושה מכתבי המלצה יישלחו על ידי הממליצים עד המועד האחרון להגשה. על המועמד לציין בטופס המועמדות המקוון בהקדם האפשרי את השמות וכתובות הדוא”ל של שלושה ממליצים. המערכת תשלח לממליצים קישור אשר דרכו הם יכולים להעלות את מכתבי ההמלצה שלהם. חובה על המועמדים עצמם לדאוג לכך שכל ההמלצות יוגשו לקרן חינוך במועד. על הממליצים להיות מרצים, שאצלם למד המועמד או ביצע מחקר, או ממונים שפיקחו על עבודתו כמורה. 
 • על המועמד לצרף גיליון ציונים מלא ורשמי באנגלית מכל מוסד אקדמי שבו למד.

תהליך הבחירה

המועמדים שידורגו במקומות הגבוהים ביותר יוזמנו לראיון. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. כדי שוועדת השיפוט תשקול את מועמדותו, על המועמד להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי קרן חינוך ארה”ב-ישראל.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים להחלטותיה.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2020-2021

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באפריל 2019
מועד אחרון להגשה 1 ביולי 2019
הערכת תיקי המועמדות ע"י הוועדה יולי/אוגוסט 2019
ראיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים אוגוסט 2019
תהליך ההתאמה של האוניברסיטאות מרץ 2020
קביעת השמת המתקבלים הסופיים אפריל 2020
כנס טרום נסיעה בינלאומי בחו"ל  יולי 2020
התחלת התכנית אוגוסט 2020

 

 

עמיתים מספרים

עמיתי התוכנית משתפים מניסיונם:

 

אימאן אבו סלח

מכללת ולסלי , 2014

 

לינא האנה

מכללת ואסר, 2016

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית -ישראל מתעתדת להעניק 16 מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2019/2018 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 37,500 דולר לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע כולל תחומי הרפואה והסיעוד למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

הטבות למקבלי המענק:

מלגה בסך 37,500 דולר.
ביטוח בריאות למלגאי בלבד .
מפגש הכנה שיתקיים בחודש יוני ובו יקבלו המלגאים מידע שיסייע להם בתקופת שהותם בארה”ב.
טיפול בהשגת ויזת חוקר (J-1).
תמיכה מוסדית בזמן השהות בארה”ב הכוללת אירועים ורישות חברתי ואקדמי.

תנאי זכאות

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.
מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
התכנית פתוחה רק בפני מועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך חמש השנים שקדמו להגשת המועמדות.
מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט לפני 2013 אינם זכאים לפנות.
המועמדים מתבקשים להיות בישראל בשלב הראיונות. בנוסף, על המועמדים הנבחרים לשהות בישראל לפחות 4 חודשים לפני היציאה לארה”ב לצורך הגשת בקשה לויזת J בשגרירות ארה"ב בישראל.
מלגאי שקיבל בעבר ויזת J תחת הקטגוריה של “professor,” “research scholar,” “short-term scholar” לתקופה מעל 6 חודשים, לא יורשה להיכנס לארה"ב במשך 24 חודשים מתום השהות.
חוקרים שהחלו את מחקריהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני יולי 2018 אינם זכאים להגיש מועמדות.
בעלי משרות קבועות או משרות במסלול קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
חוקרים מתחומי הרפואה, רפואת שיניים, סיעוד ותחומים אחרים, שהצעות המחקר שלהם כוללות מגע קליני עם חולים או מטופלים, אינם זכאים לקבל מלגת פולברייט. בעלי תואר ברפואה שהצעות המחקר שלהם אינן מושתתות על קשר קליני כזה, המקבלים מלגת פולברייט, מנועים מלשמש מתמחים או סטאז’רים (residents or interns) בארה”ב.
על מנת להיות זכאי לויזת J, המועמד הנבחר יתבקש לספק אישור על קבלת הדוקטורט. בנוסף, המועמד יתבקש להציג אישור על כך שהתקבל לאוניברסיטה מוכרת או למכון מחקר מוכר בארה”ב כעמית מחקר בתר-דוקטורט. אי-עמידה בתנאים תביא לביטול המלגה ולהעברתה למועמד אחר.
בטרם קבלת המענק בפועל, הזוכים במענק יתבקשו לספק הוכחה כי השיגו את המימון הדרוש לשהייתם בארה”ב.
על המועמדות לדאוג למעמדם במוסד המארח. ניתן להגיש מועמדות גם אם ההזמנה למוסד המארח עדיין לא סופית.
על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין שיאפשר להם לבצע את מחקרם. לפני קבלת המלגה יידרשו העמיתים שנבחרו לתכנית להגיש דו”ח רפואי הכולל פרטים על מצבם הבריאותי בעבר וכן תוצאות של בדיקה עדכנית.
מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש פעם נוספת.
הרשעה בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולות לגרום לפסילת המועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדיםמצוינות אקדמית היא אמת המידה הראשית להערכת מועמדים.
תינתן עדיפות למועמדים העוסקים בנושאי מחקר בינתחומיים חלוציים.
תינתן עדיפות להצעות העשויות להועיל למחקר בישראל ובארה”ב.
שליטה בשפה האנגלית היא אמת מידה חשובה.
תכונות מנהיגות הן אמת מידה חשובה.
תינתן עדיפות למועמדים שלא השתתפו בשנים האחרונות בתכנית אקדמית בארה”ב או בארץ אחרת דוברת אנגלית.
תינתן עדיפות למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.
תינתן עדיפות למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל הן אמת מידה חשובה נוספת.

תנאי המלגה

המימון הוא לשנה אחת בלבד. מימון יתר תקופת השהייה בארה”ב הוא באחריות מקבלי המענקים.
על עמיתי התכנית להתחיל במחקריהם בארה”ב לא יאוחר מ-15 במאי 2019. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית הבאה.
מועמדים מתבקשים להציג אישור מינוי מהמוסד המארח כ-PD fellows בלבד ולא כמרצים או חברי סגל.
במהלך תקופת הפוסט-דוקטורט, המלגאי לא ילמד יותר מקורס אחד בסמסטר.
על המלגאים לדאוג לסידורי הנסיעה באופן עצמאי בהתאם ל-Fly America Act.
על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
עם סיום תקופת המימון של תכנית פולברייט על מקבלי המלגות לדאוג להעברת החסות לאשרה למוסד האמריקני המארח.
התקנות הנוכחיות בנוגע לאשרות כניסה מגבילות ל-60 חודשים את שהייתם בארה”ב של בעלי ויזות J-1. עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך 24 חודשים בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי קבע או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
מחזיקי אשרת J-1/פרופסור/חוקר, שסיימו את תכניות הביקור שלהם ועזבו את ארה”ב, אינם רשאים לחזור אליה עם אותה אשרה במשך 24 חודשים. המגבלות הנ”ל אינן חלות מי שמבקש לחזור לארצות הברית עם אשרה מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי) או על בעל אשרת סטודנט או תייר.
בני משפחה המתלווים למלגאי פולברייט ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2. בני זוג עם תעודת נישואין בלבד יוכלו להגיש בקשה לויזת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון החובה לשהות בת שנתיים בארץ המוצא.
עמיתי התכנית ובני משפחותיהם, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2 כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה הנזכרת לעיל לשהות בישראל במשך שנתיים.

תהליך הבחירהמועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן בתל אביב. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

מענקי פולברייט לחוקרים בתר-דוקטוריים לוח זמנים ל-2019/2018
מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באוגוסט 2017
מועד אחרון להגשה 1 בדצמבר 2017
הערכת המועמדים ע"י רפרנטיים אקדמיים דצמבר- ינואר 2018
ריאיון המועמדים הסופיים פברואר 2018
הודעה למועמדים על תוצאות הבחירה פברואר 2018

אישור בחירת מקבלי המענקים ע"י מועצת מלגות פולברייט

(Fulbright Foreign Scholarship Board)
מרץ- אפריל 2018
מועד תחילת התכנית יולי 2018טופס מועמדות

להוראות מילוי הטופס, לחץ כאן.

להגשת מועמדות, לחץ כאן.

לבירורים:

סנדי מטר:

דוא"ל Smattar@fulbright.org.il טלפון 03-517-2131 שלוחה 204.

מלגות פולברייט לישראלים
מידע וייעוץ
ספרים לרכישה במרכז EducationUSA

שאלות נפוצות
האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.
לינק לטופס ההרשמה יפורסם בתחילת 2019.

לבירורים:

סנדי מטר, מנהלת התכנית

טל': 03-517-2131 שלוחה 204

אימייל: SMattar@fulbright.org.il

הדפסה