מלגות פולברייט לעוזרי הוראה בשפה זרה (ערבית)

סקירה כללית

ההרשמה לשנת 2022/23 הסתיימה. 

תיפתח ההרשמה לשנת 2023/24 בתחילת אביב 2022. 

 

מטרת תכנית פולברייט לעוזרי הוראה בשפות זרות היא להעלות את רמת הוראתן של השפות הזרות במכללות ובאוניברסיטאות האמריקאיות, תוך כדי מתן הזדמנות לצעירים שערבית היא שפת אימם, ובעיקר מורים לאנגלית, לספרות אנגלית/אמריקאית, ללימודי ארה”ב, ולעיתונות ומדיה, לקדם את כישורי ההוראה שלהם, לחזק את שליטתם בשפה האנגלית, ולהרחיב את הידע שלהם בתרבויות ובמנהגים האמריקאיים.

במשך שנה אקדמית אחת (9 חודשים) עמיתי תכנית עוזרי ההוראה הישראלים מלמדים ערבית ובמקביל לומדים לפחות שני קורסים לסמסטר בלימודי ארה”ב או בשיטות הוראה.  העמיתים גם מסבירים ומדגימים את התרבות והערכים שלהם לאמריקאים באמצעות השתתפותם במועדונים, מגוריהם במעונות שבהם הדיירים מדברים שפות זרות, והשתתפותם בתכניות הסברה המכוונות לקהילות הסובבות.

בסיום השתתפותם בתכנית עוזרי ההוראה, חוזרים העמיתים הביתה עם שליטה חזקה יותר בשפה האנגלית וכשהם מסוגלים לדבר על ארצות הברית, תרבותה ועמה על בסיס התנסותם האישית.

ההשתתפות בתכנית עוזרי ההוראה אינה מביאה לקבלתו של תואר אקדמי.

הזוכים במלגות יתחילו את תכניתם בארה”ב באוגוסט 2022.

רשאים להגיש מועמדות לתכנית , בעלי תואר אקדמי, במיוחד בשפה האנגלית, בהוראת השפה האנגלית, בספרות אנגלית/אמריקאית, בלימודי ארה”ב, או בעיתונות ומדיה. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מעשי בהוראה בתחומי לימודיהם.

FLTA Brochure

הטבות לעמיתי התכנית

 • קצבת קיום חודשית
 • מימון שכר לימוד ואגרות נלוות
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מישראל למוסד האקדמי האמריקאי
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • סמינרים וסדנאות העשרה
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים. בעלי אזרחות כפולה אמריקאית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת המועמדות ובמהלך תהליך הבחירה.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר אקדמי עד 1 ביוני, 2022.
 • התכנית פתוחה רק למי שערבית היא שפת-אימם האמיתית (גדלו בבית דובר ערבית).
 • שליטה מצויינת בשפה האנגלית היא דרישת חובה. על המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL המעיד על ציון 80 או יותר (ניתן להגיש מבחן IELTS עם תוצאה של 6.5 ומעלה). יש להיבחן עד לתאריך האחרון להגשת המועמדות. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373. למידע נוסף יש לפנות לאתר TOEFL.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי ניסיון מעשי בהוראת השפה האנגלית או בהוראת אחד מהמקצועות כדלהלן: ספרות אנגלית/אמריקאית; לימודי ארה”ב; עיתונות ומדיה.
 • תינתן עדיפות למועמדים, שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב בשנים האחרונות.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה בהערכה.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה חשובה בהערכה.
 • איכות תיק המועמדות, כולל החיבורים, הציונים וההמלצות, היא אמת מידה חשובה מאוד להערכה.

תנאי המלגה

 • מימון יינתן לשנה אקדמית אחת.  לא ניתן לחדש את המלגה.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
  • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור למדינה זו כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
  • מחזיקי אשרתJ-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור למדינה זו בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
  • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
  • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
  • תכנית עוזרי ההוראה איננה נותנת חסות להענקת ויזות לבני הזוג או ילדיהם של עמיתים.  לכן, בני משפחה אינם רשאים להתלוות לעמיתי התכנית לתקופת שהותם בארה”ב.
 • לא ניתן להתחיל בלימודים בארה”ב כעמית בתכניות פולברייט לסטודנטים בטרם חלפו שנתיים מסיום השהות בארה”ב כעמית התכנית לעוזרי הוראה.
 • על עמיתי התכנית להתחיל את התכנית בארה”ב לא מאוחר מאוגוסט 2022.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

הנחיות להכנת טופס מועמדות

 • יש להגיש את טופס המועמדות, כולל תוצאת מבחן TOEFL/IELTS, עד ה-2 באוגוסט, 2021.
 • יש למלא את כל העמודים בכל חלקי טופס המועמדות המקוון.  תיקי מועמדות שאינם שלמים לא יועברו לשיפוט.
 • יש לענות בקפדנות ובאופן מלא על כל שאלה. עם זאת, יש להתאמץ להגביל את אורכן של תשובות לפי המקום המוקצה להן.
 • יש לכתוב את שם המועמד בדיוק כפי שהוא מופיע בדרכון.
 • שלושה מכתבי המלצה יישלחו על ידי הממליצים עד המועד האחרון להגשה. על המועמד לציין בטופס המועמדות המקוון בהקדם האפשרי את השמות וכתובות הדוא”ל של שלושה ממליצים. המערכת תשלח לממליצים קישור אשר דרכו הם יכולים להעלות את מכתבי ההמלצה שלהם. חובה על המועמדים עצמם לדאוג לכך שכל ההמלצות יוגשו לקרן חינוך במועד. על הממליצים להיות מרצים, שאצלם למד המועמד או ביצע מחקר, או ממונים שפיקחו על עבודתו כמורה. 
 • על המועמד לצרף גיליון ציונים מלא ורשמי באנגלית מכל מוסד אקדמי שבו למד.

תהליך הבחירה

המועמדים שידורגו במקומות הגבוהים ביותר יוזמנו לראיון. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. כדי שוועדת השיפוט תשקול את מועמדותו, על המועמד להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי קרן חינוך ארה”ב-ישראל.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים להחלטותיה.

לוח זמנים לשנה האקדמית 2022-2023

מועד ההגשה המוקדם ביותר 10 מאי 2021
מועד אחרון להגשה 2 אוגוסט 2021
הערכת תיקי המועמדות ע"י הוועדה אוגוסט 2021
ראיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים 13 ספמטבר 2021 
תהליך ההתאמה של האוניברסיטאות מרץ 2022
קביעת השמת המתקבלים הסופיים אפריל 2022
כנס טרום נסיעה בינלאומי בחו"ל  יולי 2022
התחלת התכנית אוגוסט 2022

 

 

עמיתים מספרים

עמיתי התוכנית משתפים מניסיונם:

 

אימאן אבו סלח

מכללת ולסלי , 2014

 

לינא האנה

מכללת ואסר, 2016

שאלות נפוצות

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?
כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.
האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?
לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.
האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?
לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.
טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?
כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.
איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?
ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.
האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?
מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו.
איך מגישים מועמדות למלגה?
ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה. בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה. רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו.

לבירורים:

ביסאן אבו עסבה

דוא"ל: [email protected] 

טלפון: 03-5213805.

הדפסה