תכנית פולברייט על שם יוברט האמפרי

סקירה כללית

תכנית Hubert Humphrey מפגישה מומחים ואנשי מקצוע ממדינות נבחרות ברחבי העולם לשנת לימודים והתנסות מקצועית בארצות הברית. התכנית מיועדת לדור המנהיגים הציבוריים הבא של מדינת ישראל, הנמצאים באמצע הקריירה. עמיתי התכנית נבחרים לפי כישוריהם ולפי מחויבותם לשרת את הציבור, אם בשרות הציבורי ואם במגזר הפרטי.

התכנית מעניקה הזדמנות ליצירת קשרים ושותפויות בין אזרחי ארה”ב ועמיתיהם המקצועיים בארצות נוספות, מאפשרת קידום והחלפת ידע והבנה הדדית בין מנהיגים מרחבי העולם.

מלגות התכנית מוקצות על בסיס תחרותי לאנשי מקצוע בתחומים כדלהלן:

 • הון אנושי

- פיתוח כלכלי

- מדיניות ציבורית ומינהל ציבורי

- מדיניות טכנולוגיה וניהולה

- ניהול משאבי אנוש

 • זכויות וחופש

- תקשורת ועיתונות

- משפט וזכויות אדם

- מדיניות ומניעת סחר בבני-אדם

 • קיימות

- משאבי טבע, מדיניות סביבתית ושינוי אקלים

- תכנון עירוני ואזורי

- פיתוח חקלאי וכפרי

 • קידום קהילתי

- חינוך – ניהול, תכנון ומדיניות

- ניהול ההשכלה הגבוהה

- HIV/AIDS – מדיניות ומניעה

- מדיניות בריאות הציבור

- חינוך בנושא שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, מניעה, וטיפול

- הוראת אנגלית כשפה זרה

 

במהלך השנה האקדמית 2025-2024, ישולבו לימודים אקדמיים מתקדמים עם התנסות מקצועית. התכנית איננה מובילה לקבלת תואר אקדמי, אלא מיועדת לקדם את התפתחותם המקצועית של המשתתפים באמצעות  פעילויות המותאמות לצרכים של העמיתים.  עם סיום התכנית, המשתתפים יקבלו תעודות מיוחדות המונפקות על ידי ממשלת ארצות הברית והאוניברסיטאות המארחות. עמיתי תכנית Humphrey משולבים בקבוצות לפי תחומי עניין באוניברסיטאות אמריקאיות, הנבחרות בקפדנות. בשנים האחרונות התארחו העמיתים באוניברסיטאות הבאות:

American University, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University,   Pennsylvania State University, Syracuse University, Tulane University, University of California, Davis, University of Maryland, University of Minnesota, University of Washington, Vanderbilt University and Virginia Commonwealth University.

 

בכל מוסד התכנית מופעלת על ידי מתאם ויועצים המספקים תמיכה אקדמית ומנהלית. צוות התכנית מסייע לעמיתים לעצב ולבצע תכנית אישית המשלבת לימודים אקדמיים ופעילויות פיתוח מקצועי בנוסף לפעילות עם ארגונים ברמת הקהילה המקומית, המדינה וארגונים בינלאומיים הפועלים בארצות הברית .

במהלך שנת התכנית, העמיתים משתתפים בסדנאות וכינוסים שמספקים הזדמנויות להיפגש עם בעלי תפקידי מנהיגות מהמימשל הפדרלי, ממימשלי המדינות, מהשלטון המקומי, מארגונים בינלאומיים, ומהמגזר הפרטי. מפגשים אלה מספקים גם פורום לדיונים בסוגיות בעלות עניין מקצועי לעמיתים.

מענקי תכנית Humphrey מממנים פעילות במשך שנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון להשתלמות מקדימה בשפה האנגלית.

ניתן למצוא פרטים נוספים באתר תכנית Humphrey ובעמודי התכנת ב-YouTube,Facebook, ו-LinkedIn.

 

הטבות לעמיתי התכנית

 • דמי כלכלה חודשיים
 • שכר-לימוד ותשלומים נלווים לקורסים אוניברסיטאיים
 • מימון לרכישת ספרים, ציוד לימודי ופעילויות מקצועיות
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב
 • ביטוח בריאות בסיסי
 • השתתפות בסמינרים מיוחדים
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים.  בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון או גבוה יותר, המוענק על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • עד לאוגוסט 2024 על המועמדים להשלים את צבירתן של לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי משמעותי, שנרכש מאז קבלת התואר הראשון.
 • על המועמדים שיוזמנו לראיון להגיש ציון מבחן Duolingo English Test של לפחות 115. 
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

התכנית איננה מיועדת ל:

 • אנשי סגל אקדמי וחוקרים אקדמיים, שאין להם אחריות בתחום הניהול.
 • מי שלמד לימודים מתקדמים בארה”ב במשך שנה אקדמית אחת או יותר בשבע השנים הקודמות לאוגוסט 2024 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • מי שרכש יותר משישה חודשי ניסיון מסוג אחר בארה”ב בחמש השנים שקדמו לאוגוסט 2024 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • בעלי תפקידים בעלי אופי טכני, אקדמי, או מחקרי מובהק אינם זכאים להגיש מועמדות, אלא אם הם עוסקים בתחום מניעת ההתמכרות לסמים.

 

אמות מידה להערכת מועמדים

 • הישגים בולטים בשירות לציבור ויכולת מנהיגות מוכחת בפעילות למען הציבור.
 • תינתן עדיפות למועמדים שעבודתם מיועדת לשיפור מצבם של קהילות ומגזרים חלשים ומקופחים.
 • התעניינות בהיבטי המדיניות של תחום ההתמחות של המועמד ואחריות ניהולית או אחריות לקביעת מדיניות.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל.

תנאי המלגה

 • המימון מוענק לשנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון לתקופה קצרה של השתלמות בשפה האנגלית. לא יינתן מימון לבני משפחה המתלווים לעמית התכנית.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור אליה בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
 • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2.  רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק, המחזיק באשרת J-1, חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
 • רוב המוסדות המארחים דורשים שבני המשפחה של עמיתי התכנית יצטרפו אליהם רק לאחר שלושים יום מתחילת התכנית.  רק בתנאים מיוחדים ישקלו מוסדות מארחים להרשות לעמית להביא את בני המשפחה שלו איתו כבר בתחילתה של התכנית.
 • על עמיתי התכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא מאוחר מסמסטר הסתיו 2024. אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
 • עמיתי התכנית יתבקשו לפעול כשגרירי רצון טוב של תכנית עמיתי פולברייט, לשוחח על חוויותיהם עם אחרים, לפרסם את תכנית העמיתים בין חבריהם לעבודה וללימודים ובקרב מועמדים פוטנציאליים, וליטול חלק בפגישות היכרות והכוונה עם מועמדים חדשים שיתקיימו באזורם. העמיתים יוזמנו לקחת חלק בפעילויות ובאירועים שוטפים של הקרן ומעת לעת אף ישתלבו בתהליך בחירת העמיתים החדשים.

תהליך הבחירה

על המעוניינים להשתתף בתכנית להגיש את בקשותיהם לפולברייט ישראל, האחראית על בחירת המועמדים הישראלים. הפונים שידורגו במקומות הגבוהים ביותר, יוזמנו לראיון שיתקיים בישראל. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. על הפונה להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי פולברייט ישראל.

הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים. בחירתם הסופית של העמיתים תיעשה על ידי ועדות הערכה בארצות הברית, השוקלות את כישוריהם של מועמדים מכל המדינות המשתתפות.

 

לוח זמנים לשנה האקדמית 2025-2024

מועד ההגשה המוקדם ביותר 19 באפריל 2023
מועד אחרון להגשה 19 ביולי 2023
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים אוגוסט 2023
ראיונות ובחירת המועמדים הטרום-סופיים 12 בספטמבר 2023
בדיקה טכנית ע"י IIE אוקטובר-נובמבר 2023
בחירת עמיתי התכנית על ידי ועדות המוסד האמריקאי האחראי מבין המועמדים מכל המדינות המשתתפות דצמבר 2023 - ינואר 2024
אישור על ידי ה-Fulbright Foreign Scholarship Board וקביעת ההשמה של העמיתים לאוניברסיטאות המארחות פברואר-מרץ 2024
קורס מקדים בשפה האנגלית לעמיתים הזקוקים לכך אפריל/יוני 2024
התייצבות כלל עמיתי התכנית באוניברסיטאות המארחות  אוגוסט 2024
סיום התכנית  14 ביוני 2025
 

עמיתים מספרים

מנסיונם של עמיתי התכנית:

סוזן בן עזרא
טיפול ושיקום צרכני אלכוהול וסמים

אוניברסיטת ורג'יניה, 2012

לקריאת הבלוג של סוזן, לחצו על התמונה.

Suzan Ben Ezra

 

 ד”ר ענבל זלץ 

בריאות הציבור

אוניברסיטת טוליין, 2010

ד”ר נמרוד גורן

מדיניות ציבורית

אוניברסיטת סירקיוז, 2009