מלגת פולברייט – משטרת ישראל – מכללת ג'ון ג'יי

סקירה כללית

קרן חינוך ארה"ב-ישראל ומשטרת ישראל מתעתדות לשלוח שוטר/ת אחד/ת לתכנית המשותפת עם מכללת ג'ון ג'יי ב- City University of New York. במסגרת התכנית השוטר/ת שייבחרו יצאו לחופשה בתשלום בת שנה בניו יורק לצורך לימודי תואר שני ב- Criminal Justice במכללת ג'ון ג'יי במהלך השנה האקדמית 2019/20, בתוספת כיסוי שכ"ל ודמי מחייה בסיסיים. בתכנית לומדים משתתפים ממשטרות ברחבי ארה"ב והעולם.

מטרת התכנית היא להשקיע לטווח הארוך בחיזוק עתודות הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל.

ההשתתפות בתכנית מותנית באישור מפקדים ומשטרת ישראל. שוטרים המעוניינים להגיש מועמדות יעשו זאת בנתיבי הפיקוד, באמצעות קציני ההדרכה או האמ"ש (משאבי אנוש) של יחידותיהם ובהתאם להנחיותיהם.

לאחר שלב הראיונות ע"י ועדת הבחירה, השוטר/ת הנבחר/ת יעבדו בצמוד להנחיות קרן חינוך ארה"ב-ישראל ו- EducationUSA, יאספו חומרים, יכתבו חיבורים וייקחו מבחנים לצורך הגשת מועמדותם למכללת ג'ון ג'יי ולתכנית פולברייט. תיק המועמדות יכלול טפסים, חיבורים אישיים, קורות חיים, המלצות, גיליון ציונים מהתואר הראשון, תעודת סיום של התואר הראשון, ציון בחינת TOEFL.