מענקי פיתוח מקצועי לעמיתי פולברייט ישראלים

פולברייט ישראל תעניק 7 מענקים יחידניים לפיתוח מקצועי (השתתפות בכנסים, פרסומים וכו')  לעמיתים ישראלים מכל התכניות למען קידום יוזמות מקצועיות והיחסים הבילטראלים בין המדינות.

המענקים יהיו מוגבלים לסכום של 2500$.

לינק לקול קורא למענקים יפורסם ב-10 ביוני 2019 ויהיה פתוח עד ה-15 ביולי.

ועדת המענקים תתכנס במהלך חודש אוגוסט והמענקים עצמם יועברו מיד אחרי החגים (אוקטובר 2019).
 

Alumni grants