הכשרת מנהיגות ומצוינות לעמיתי פולברייט

קרן פולברייט רואה חשיבות גדולה הן בפיתוח האישי והמקצועי של עמיתיה והן בקידום המחקר או ההשפעה על העולם הציבורי והעסקי של ישראל.  הקרן מבקשת לקיים פיילוט של תכנית המשך לעמיתים נבחרים עם דגש על קידום מצוינות המאפיין את התכנית. מטרת התכנית היא ליצור קבוצה פעילה של בוגרים, אשר יהוו את חוד החנית במיצוב הפעילות של פולברייט בישראל ויתרמו לקידום ערכי המצוינות בעולם האקדמי, הציבורי והעסקי על ידי יישום פרויקטים אישיים ובניית שותפויות בין המגזרים השונים. המשתתפים ייהנו מהכשרה מגוונת ברמה הגבוהה ביותר, וממגוון כלים מעצימים שיאפשרו צמיחה אישית ומקצועית.

 

מטרות

 1. מינוף הזדמנויות באמצעות קבוצת עמיתים נבחרת לצורך קידום מטרות הקרן בעולם האקדמי, הציבורי והעסקי.
 2. בירור משותף של הערך והפוטנציאל ההדדי הטמונים בחיזוק שיתופי הפעולה בין העמיתים מתחומים שונים.
 3. פיתוח ויישום פרויקטים של המשתתפים לקידום ערך המצוינות ברמה של החלטות ו- . Action Items 
 4. מימוש הפוטנציאל הסינרגטי של המשתתפים לקידום ולהתפתחות מקצועית ואישית.
 5. הקניית שפה וכלים יישומיים לצורך יצירה ושיפור שיתופי הפעולה בניהול אינטראקציות אפקטיביות כתנאי לשיפור תהליכים ותוצרים.
 6.  העצמת המשתתפים ויצירת תהליכי שיתופיות מוגדרים, מוסכמים ומחייבים בינם, כבסיס ליצירת קהילת עמיתים פעילה ובניית מעגלי השפעה.

מתכונת

20 עמיתים ממגוון תכניות פולברייט לאורך השנים יבחרו למחזור הראשון של ההכשרה. הקורס (בן חמישה מפגשי ערב) יתקיים במשך שלושה חודשים בבית אריאלה בתל אביב, אחת לשבועיים וכן יום אחד מלא של פעילות חוץ. 

1. מפגש פתיחה של התוכנית

13.03.2019

2. פעילות Outdoor

25.03.2019

3. תשתית לניהול שיח אפקטיבי

15.04.2019

4. "סוד הפשטות" – ניהול שיתופי פעולה בעולם מורכב.

29.04.2019

5. מיומנויות השפעה במצבים טעונים

13.05.2019

6. מימוש השותפות

27.05.2019

 

תנאי הגשת מועמדות

 • עמית/ה אחת מתכניות פולברייט אשר השלים את התכנית במלואה ושב ארצה.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית - בעל/ת מוטיבציה גבוהה ללמידה ולעשייה, להט פנימי ומצוינות.
 • בעל/ת יכולת הובלה והשפעה.
 • השתתפות פעילה כחבר קהילת פולברייט גם לאחר סיום ההכשרה - הגעה למפגשים, לקיחת חלק בפעילויות העמיתים והקרן, חיבור לרשת פעילות רחבה יותר, יוזמה ויצירת שיתופי פעולה.
 • התחייבות לעמוד בכל מטלות ההכשרה, בתנאי המסגרת ובכללי ההכשרה - השתתפות בכל המפגשים ויום הפעילות.

לוח זמנים

עמיתי פולברייט המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים לשלוח קורות חיים עדכניים ומכתב מלווה המסביר את הרצון לקחת חלק בהכשרה (עד 500 מילים) לכתובת הדוא"ל: events@fulbright.org.il  עד יום חמישי ה-21 לפברואר 2019.

פתיחת ההכשרה ביום רביעי ה-13 במרץ 2019.

הכשרת מנהיגות ומצוינות לעמיתי פולברייט