Fulbright - Senior Scholar Fellowship at University of Haifa

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל  מתעתדת להעניק מענק לשנה האקדמית 2020/21 לחברי סגל אקדמי בכיר, או לאמנים/סופרים בעלי מעמד דומה, לצרכי מחקר ו/או הוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  התכנית תומכת בשהות לצורך מחקר למשך ארבעה חודשים. לעמיתי התכנית ממומנים דמי כלכלה חודשיים, המותאמים למספר בני המשפחה המתלווים לביקור בישראל.  התכנית מיועדת לחוקרים בכל תחומי הידע.  עמיתי התכנית נבחרים  על פי אמות מידה של הצטיינות אקדמית, פוטנציאל מנהיגות, ולפי תרומתה הצפויה של הפעילות המתוכננת לקידום הידע המדעי ולהגברת ההבנה ההדדית בין שתי המדינות.

בתהליך ההערכה תינתן עדיפות למועמדים שאין להם ניסיון מקצועי משמעותי קודם בישראל.  

על כל עמיתי התכנית להתארח במוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה. כדי לעיין ברשימה המלאה של המוסדות המוכרים, לחץ כאן .

על כל מועמד לפנות באופן עצמאי ולדאוג לשייכות למוסד המארח, כולל סיכום תכנית העבודה של השהות המוצעת. אם יש צורך, תנסה הקרן לסייע באיתור מוסדות מארחים מתאימים.

רצוי (אך לא חובה), לצרף מכתב/י הזמנה לבקשה להתקבל לתכנית המוגשת ל-Council for International Exchange of Scholars עד למועד ה-1 באוגוסט 2019. על המועמדים לקחת בחשבון כי בהתאם למדיניות קרן חינוך ארה"ב-ישראל, המוסד המארח מחוייב להשתתף במימון של $2,000 עבור המלגאי. לפיכך, יש לכלול התייחסות להיבט פיננסי זה במגעים עם מארחים פוטנציאליים על הוצאת מכתבי ההזמנה.

מכתב התחייבות לארח את המועמד (כולל ההתחייבות להשתתפות הכספית), צריך להגיע לידי הקרן  מהמוסד המארח לא יאוחר מה- 1 בנובמבר 2019, על מנת שהמועמד ייכלל בשלב הסופי של תהליך השיפוט.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת החוקים והתקנות הרלבנטיות, את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים להחלטותיה.

למידע כללי נוסף על מענקי פולברייט לאנשי סגל בכיר, יש לעיין באתר של ה-CIES. למידע כללי על ישראל, יש לעיין באתר של משרד החוץ.

הטבות המענק

- קצבה חודשית:

 • 6,000 $לחודש למלגאים ללא בני משפחה נלווים 
 • 6,500 $ לחודש למלגאים המלווים בבן משפחה אחד 
 • 7,000 $לחודש למלגאים המלווים בשני בני משפחה ויותר

- ביטוח בריאות מוגבל, למלגאי בלבד

- פגישות הכוונה ואירועים נוספים במהלך השנה בישראל (השתתפות חובה).

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות בעלי אזרחות אמריקאית; מעמד של תושבות קבע בארצות הברית אינו מספק.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטורט (Ph.D) או תואר מקצועי מקביל, ועליהם להחזיק בדרגת מרצה בכיר או דרגה אקדמית גבוהה יותר. על מומחים ואמנים מחוץ לאקדמיה להיות בעלי מעמד מקצועי מוכר, ובעלי הישגים מקצועיים משמעותיים.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים עליהם להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.
 • ניתן לעיין בפרטים מלאים על תנאי הזכאות למענק פולברייט לחברי סגל אקדמי בכיר באתר של ה-CIES.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית או בתחום עיסוק מקצועי או אמנותי הינה אמת מידה חשובה.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה.
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות אקדמית או מקצועית משמעותית בישראל בשנים האחרונות.
 • תינתן העדפה למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
 • ידיעת השפה העברית איננה אמת מידה בהערכה, אלא אם כן שליטה בעברית דרושה לביצועה של תכנית העבודה המוצעת.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל הן אמת מידה חשובה.

הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן

המועד האחרון להגשת בקשות להתקבל לתכנית ל-2020/2021 הינו 1 באוגוסט, 2019.

תכנית הסגל האקדמי הבכיר מנוהלת עבור מחלקת המדינה של ממשלת ארה”ב על ידי ה-Council for International Exchange of Scholars. יש לעיין בהודעת התכנית באתר של CIES. למידע על הגשת טופס מועמדות מקוון, יש ללחוץ כאן.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לפנות אל:

Megan Spillman, Institute of International Education; telephone: +1.708.275.0110; email: mspillman@iie.org

למידע נוסף ניתן לפנות לנעה תורג'מן

טלפון: 03-5172131 שלוחה: 203
 מייל: NoaT@fulbright.org.il

 

הדפסה