נתיבות לביבליוגרפיה העברית במאה ה-21 : לקסיקון הספרות העברית החדשה

תאריך ושעה:
מיקום האירוע
המכללה האקדמית בית ברל
חדר חרוב 801/1
יוסף גלרון בית ברל
לוח זמני האירוע
1
1