וועדות לבחירת עמיתי תוכנית בתר-דוקטורט 2019/20 STEM

תאריך ושעה:
מיקום האירוע
משרדי קרן פולברייט בישראל
ועדות
לוח זמני האירוע
1
1