צוות הקרן

שמחה לוזון

מנהלת הכספים

מספר טלפון בעבודה: 

03-521-3802

דוא"ל: 

אהובה ברנפלד

מנהלת אדמיניסטרטיבית

מספר טלפון בעבודה: 

03-521-3800

מספר נייד: 

info@fulbright.org.il

דוא"ל: 

עמודים