מדיה וחדשות

ד"ר יוסף רינגל, מלגאי פולברייט אמריקני, כתבות במעריב וב"קול הזמן"

התפרסמו כתבות  על מחקרו של מלגאי פולברייט, ד"ר יוסף רינגל. המחקר עוסק במערכת החינוך של תנועת ש"ס, בישיבות הספרדיות ובניסיון ליצור זהות ספרדית.

מעריב : האם ש"ס מייצגת זהות ספרדית אותנטית?

"קול הזמן" : האם ש"ס מייצגת זהות ספרדית אותנטית?

עמודים