שאלות נפוצות

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

מלגות פולברייט לישראלים

האם ניתן לדחות בשנה את הפעלתו של המענק שלי?

לא. לא ניתן לדחות את הפעלתם של מענקי פולברייט לשנה האקדמית העוקבת.

תוך כמה זמן מיום הראיונות אקבל תשובת הקרן לגבי מועמדותי?

תשובת הקרן תתקבל תוך שבוע ימים.

לא אוכל להיווכח בראיון. האם אוכל להתראיין בטלפון?

לא. אם תוזמן, עליך להתייצב לראיון אישי ביום שנקבע על ידי הקרן.

קיבלתי מענק אחר, שנועד לאפשר לי ללמוד/לערוך מחקר בארצות הברית. האם אני זכאי לבקש לקבל גם מלגת פולברייט?

כן. מקבלי מענקים אחרים זכאים גם לקבל מלגת פולברייט. על המועמדים לברר עם המוסדות הממנים האחרים אם אלה יפחיתו מתמיכתם את הסכום המתקבל מקרן חינוך.

האם מותר לי ולבן/בת זוגי להמגיש מועמדות במקביל?

כן. 

האם לימודים קודמים בארצות הברית יפגעו בסיכוי שלי לזכות במלגת פולברייט?

כן. מי שלמד בארה”ב אמנם זכאי להגיש מועמדות למלגת פולברייט, אבל יועדפו מועמדים שאין להם ניסיון לימודי קודם בארה”ב.

האם מותר להגיש מועמדות למלגות פולברייט במספר קטגוריות שונות?

כן. עליך לציין בבקשות שלך שאתה מועמד ליותר ממענק אחד. ברם, ניתן לקבל רק מענק פולברייט אחד בכל רגע נתון.

אני כבר רשום בתכנית בארה”ב. האם אני יכול לבקש מענק פולברייט על מנת להשלים את התכנית שלי?

לא. מענקי פולברייט מוצעים רק לאלה שטרם התחילו בתכניות שלהם בארה”ב.

אני רופא מוסמך. האם אני יכול לבקש מענק בתר-דוקטורי?

כן, אם בכוונתך לערוך מחקר בארצות הברית. קרן חינוך איננה תומכת בהתמחות קלינית בארצות הברית.

האם אצטרך לחזור לישראל עם סיום התכנית שלי בארצות הברית?

כן. הן תקנות תכנית פולברייט והן תקנות ההגירה של ארצות הברית מחייבות את המשתתפים בתכניות לחילופי סטודנטים ומרצים לחזור לארצות המוצא שלהם עם סיום תכניותיהם.

 

עמודים