שאלות נפוצות

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

מלגות פולברייט לישראלים

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?

כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.

האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?

לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.

האם הקרן תסביר לי למה לא הוענקה לי מלגה?

לא.כל שנה מספר המועמדים בעלי כישורים והישגים מתאימים עולה בהרבה על מספר המלגות, ולא ניתן לפרט ולנמק לכל אלה שלא נבחרו את הסיבות לכך.

טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?

כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.

איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?

ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.

האם אני יכול להשתמש במלגת פולברייט כדי לבצע פרויקט בישראל?

לא. ניתן להשתמש במענקי פולברייט ללימוד או למחקר בארצות-הברית בלבד.

האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו. 

איך מגישים מועמדות למלגה?

ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה.  בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה.  רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו. 

מיהם חברי ועדות הבחירה של קרן חינוך?

חברי ועדות הבחירה הם אנשי אקדמיה.

אני בעל אזרחות כפולה – ישראלית ואמריקאית. האם אני זכאי להגיש מועמדות לקבלת מענק פולברייט?

לא; אזרחים אמריקאים אינם זכאים להגיש מועמדות למענקים המיועדים לישראלים.  בעלי אזרחות של מדינה חוץ מארה”ב, בנוסף לאזרחותם הישראלית, כן זכאים להגיש מועמדות.

עמודים