שאלות נפוצות

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

מלגות פולברייט לישראלים

האם ניתן לדחות בשנה את הפעלתו של המענק שלי?

לא. לא ניתן לדחות את הפעלתם של מענקי פולברייט לשנה האקדמית העוקבת.

תוך כמה זמן מיום הראיונות אקבל תשובת הקרן לגבי מועמדותי?

תשובת הקרן תתקבל תוך שבוע ימים.

לא אוכל להיווכח בראיון. האם אוכל להתראיין בטלפון?

לא. אם תוזמן, עליך להתייצב לראיון אישי ביום שנקבע על ידי הקרן.

קיבלתי מענק אחר, שנועד לאפשר לי ללמוד/לערוך מחקר בארצות הברית. האם אני זכאי לבקש לקבל גם מלגת פולברייט?

כן. מקבלי מענקים אחרים זכאים גם לקבל מלגת פולברייט. על המועמדים לברר עם המוסדות הממנים האחרים אם אלה יפחיתו מתמיכתם את הסכום המתקבל מקרן חינוך.

האם מותר לי ולבן/בת זוגי להמגיש מועמדות במקביל?

כן. 

האם לימודים קודמים בארצות הברית יפגעו בסיכוי שלי לזכות במלגת פולברייט?

כן. מי שלמד בארה”ב אמנם זכאי להגיש מועמדות למלגת פולברייט, אבל יועדפו מועמדים שאין להם ניסיון לימודי קודם בארה”ב.

האם מותר להגיש מועמדות למלגות פולברייט במספר קטגוריות שונות?

כן. עליך לציין בבקשות שלך שאתה מועמד ליותר ממענק אחד. ברם, ניתן לקבל רק מענק פולברייט אחד בכל רגע נתון.

האם יש מלגות פולברייט ללימודי תואר שני או ראשון בארצות הברית?

המלגות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים בכל תחומי הידע, למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים. 

האם אצטרך לחזור לישראל עם סיום התכנית שלי בארצות הברית?

כן. הן תקנות תכנית פולברייט והן תקנות ההגירה של ארצות הברית מחייבות את המשתתפים בתכניות לחילופי סטודנטים ומרצים לחזור לארצות המוצא שלהם עם סיום תכניותיהם.

 

האם זכאות להגיש מועמדות תלויה בעיסוק בתחום מסויים?

למעט במקרים בודדים של מלגות המוצעות על ידי קרן חינוך ביחד עם מוסד שותף, מועמדים מכל המקצועות, למעט מקצועות קליניים, זכאים להגיש מועמדות למענקים לדוקטורנטים ולעמיתים בתר-דוקטורים. רופאים ורופאי שיניים זכאים להגיש מועמדות לקבל מענק בתר-דוקטורט על מנת לבצע תכנית מחקר; לא ניתן לבקש מענק על-מנת לערוך התמחות קלינית.  קרן חינוך איננה תומכת בלימודים לתארים מקצועיים ברפואה או ברפואת שיניים. תכנית המלגות ללימודי תואר שני פתוחה לכל המקצועות, למעט קשר קליני עם חולים או מטופלים.

עמודים