שאלות נפוצות

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

מלגות פולברייט לישראלים

האם מותר לבן/בת זוגי לעבוד או ללמוד בתקופת המלגה שלי?

כן. אחרי הגעתו לארה”ב, זכאי בן משפחה (בעל אשרת כניסה לארה”ב מסוג J-2), המתלווה למלגאי (בעל אשרה מסוג J-1, המונפקת למשתתפים בתכנית לחילופי סטודנטים וחוקרים), לבקש מהרשויות האחראיות אשרת עבודה או לימודים.

האם אני יכול להפעיל את המלגה שלי עוד לפני 1 ביוני בשנה שבה המלגה מוענקת לי?

לא. לפני שהיא יכולה לשלם את מענקיה, על קרן חינוך לקבל את אישורה של ההנהלה הציבורית של תכנית פולברייט העולמית לרשימת המועמדים שנבחרו על ידיה. אישור זה מתקבל לא מוקדם מחודש מאי.

האם לימודים קודמים בארצות הברית יפגעו בסיכוי שלי לזכות במלגת פולברייט?

כן. מי שלמד בארה”ב אמנם זכאי להגיש מועמדות למלגת פולברייט, אבל יועדפו מועמדים שאין להם ניסיון לימודי קודם בארה”ב.

האם מותר להגיש מועמדות למלגות פולברייט במספר קטגוריות שונות?

כן. עליך לציין בבקשות שלך שאתה מועמד ליותר ממענק אחד. ברם, ניתן לקבל רק מענק פולברייט אחד בכל רגע נתון.

אני כבר רשום בתכנית בארה”ב. האם אני יכול לבקש מענק פולברייט על מנת להשלים את התכנית שלי?

לא. מענקי פולברייט מוצעים רק לאלה שטרם התחילו בתכניות שלהם בארה”ב.

אני רופא מוסמך. האם אני יכול לבקש מענק בתר-דוקטורי?

כן, אם בכוונתך לערוך מחקר בארצות הברית. קרן חינוך איננה תומכת בהתמחות קלינית בארצות הברית.

האם אני יכול להשתמש במלגת פולברייט כדי לבצע פרויקט בישראל?

לא. ניתן להשתמש במענקי פולברייט ללימוד או למחקר בארצות-הברית בלבד.

האם מלגות פולברייט מיועדות למעוניינים לקחת חלק בסמינרים ובכנסים המתקיימים בארה"ב ובמדינות אחרות?

מענקי פולברייט אינם משמשים למטרות אלו. 

איך מגישים מועמדות למלגה?

ניתן למצוא את ההנחיות הדרושות בהודעות לגבי כל מלגה ומלגה.  בכל הודעה נמצא גם קישור לטופס הבקשה.  רק בקשות המוגשות On Line יתקבלו. 

אני בעל אזרחות כפולה – ישראלית ואמריקאית. האם אני זכאי להגיש מועמדות לקבלת מענק פולברייט?

לא; אזרחים אמריקאים אינם זכאים להגיש מועמדות למענקים המיועדים לישראלים.  בעלי אזרחות של מדינה חוץ מארה”ב, בנוסף לאזרחותם הישראלית, כן זכאים להגיש מועמדות.

עמודים