שאלות נפוצות

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

מלגות פולברייט לישראלים

האם ניתן לדחות בשנה את הפעלתו של המענק שלי?

לא. לא ניתן לדחות את הפעלתם של מענקי פולברייט לשנה האקדמית העוקבת.

תוך כמה זמן מיום הראיונות אקבל תשובת הקרן לגבי מועמדותי?

תשובת הקרן תתקבל תוך שבוע ימים.

לא אוכל להיווכח בראיון. האם אוכל להתראיין בטלפון?

לא. אם תוזמן, עליך להתייצב לראיון אישי ביום שנקבע על ידי הקרן.

טרם התקבלתי על ידי ואוניברסיטה אמריקאית, וכנראה לא אקבל תשובות לבקשות שלי להתקבל לפני מרס. האם מותר לי להגיש מועמדות?

כן. במועד הגשת בקשות לקבל מלגות פולברייט רוב המועמדים טרם קיבל תשובות מהמוסדות האמריקאים שאליהם פנו. אם תוזמן על-ידי הקרן לראיון ותצליח בו, תוצע לך מלגה בתנאי שתתקבל על-ידי מוסד אמריקאי מוכר.

קיבלתי מענק אחר, שנועד לאפשר לי ללמוד/לערוך מחקר בארצות הברית. האם אני זכאי לבקש לקבל גם מלגת פולברייט?

כן. מקבלי מענקים אחרים זכאים גם לקבל מלגת פולברייט. על המועמדים לברר עם המוסדות הממנים האחרים אם אלה יפחיתו מתמיכתם את הסכום המתקבל מקרן חינוך.

האם מותר לי ולבן/בת זוגי להמגיש מועמדות במקביל?

כן. 

איזה ציונים דרושים כדי לענות בדרישות של תכנית פולברייט?

ציון-סף מינימלי נקבע עבור הגשת מועמדות למלגות ללימודי תואר שני. בתכניות לדוקטורנטים ולחוקרים בתר-דוקטוריים, יש מועמדים רבים על כל מלגה, ולכן יקשה על מועמדים שאין להם ציונים גבוהים מאוד לזכות במלגה.

האם יש מלגות פולברייט ללימודי תואר שני או ראשון בארצות הברית?

המלגות מיועדות לסטודנטים לתארים מתקדמים בכל תחומי הידע, למעט אלו המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים. 

האם אצטרך לחזור לישראל עם סיום התכנית שלי בארצות הברית?

כן. הן תקנות תכנית פולברייט והן תקנות ההגירה של ארצות הברית מחייבות את המשתתפים בתכניות לחילופי סטודנטים ומרצים לחזור לארצות המוצא שלהם עם סיום תכניותיהם.

 

האם זכאות להגיש מועמדות תלויה בעיסוק בתחום מסויים?

למעט במקרים בודדים של מלגות המוצעות על ידי קרן חינוך ביחד עם מוסד שותף, מועמדים מכל המקצועות, למעט מקצועות קליניים, זכאים להגיש מועמדות למענקים לדוקטורנטים ולעמיתים בתר-דוקטורים. רופאים ורופאי שיניים זכאים להגיש מועמדות לקבל מענק בתר-דוקטורט על מנת לבצע תכנית מחקר; לא ניתן לבקש מענק על-מנת לערוך התמחות קלינית.  קרן חינוך איננה תומכת בלימודים לתארים מקצועיים ברפואה או ברפואת שיניים. תכנית המלגות ללימודי תואר שני פתוחה לכל המקצועות, למעט קשר קליני עם חולים או מטופלים.

עמודים