תכנית פולברייט על שם יוברט האמפרי

סקירה כללית

 

תכנית Hubert Humphrey מפגישה מומחים ואנשי מקצוע ממדינות נבחרות ברחבי העולם לשנת לימודים והתנסות מקצועית בארצות הברית. התכנית מיועדת לדור המנהיגים הציבוריים הבא של מדינת ישראל, באמצע הקריירה. עמיתי התכנית נבחרים לפי כישוריהם ולפי מחויבותם לשרת את הציבור, אם בשרות הציבורי ואם במגזר הפרטי.

התכנית מעניקה הזדמנות ליצירת קשרים ושותפויות בין אזרחי ארה”ב ועמיתיהם המקצועיים בארצות נוספות, מאפשרת קידום והחלפת ידע והבנה הדדית בין מנהיגים מרחבי העולם.

מלגות התכנית מוקצות על בסיס תחרותי לאנשי מקצוע בתחומים כדלהלן:

 • פיתוח חקלאי וכפרי
 • תקשורת ועיתונות
 • פיתוח כלכלי
 • חינוך – ניהול, תכנון ומדיניות
 • ניהול ההשכלה הגבוהה
 • HIV/AIDS – מדיניות ומניעה
 • ניהול משאבי אנוש
 • משפט וזכויות אדם
 • משאבי טבע, מדיניות סביבתית ושינוי אקלים
 • מדיניות בריאות הציבור
 • מדיניות ציבורית ומינהל ציבורי
 • חינוך בנושא שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, מניעה, וטיפול
 • הוראת אנגלית כשפה זרה
 • מדיניות טכנולוגיה וניהולה
 • סחר בבני-אדם
 • תכנון עירוני ואזורי

במהלך תכנית Humphrey ישולבו  לימודים אקדמיים מתקדמים עם התנסות מקצועית במשך שנה אקדמית אחת (10 חודשים).  התכנית איננה מובילה לקבלת תואר אקדמי, אלא מיועדת לקדם את התפתחותם המקצועית של המשתתפים באמצעות  פעילויות המותאמות לצרכים של העמיתים.  עם סיום התכנית, המשתתפים יקבלו תעודות מיוחדות המונפקות על ידי ממשלת ארצות הברית והאוניברסיטאות המארחות.   עמיתי תכנית Humphrey משולבים בקבוצות לפי תחומי עניין באוניברסיטאות אמריקאיות, הנבחרות בקפדנות. בשנים האחרונות התארחו העמיתים באוניברסיטאות הבאות:

American University, Arizona State University, Boston University, Cornell University, Emory University, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University,   Pennsylvania State University,Syracuse University, Tulane University, University of California, Davis, University of Maryland, University of Minnesota, Humphrey Institute, University of Minnesota, Law School, University of Washington, Vanderbilt University and Virginia Commonwealth University

 

בכל מוסד התכנית מופעלת על ידי מתאם ויועצים המספקים תמיכה אקדמית ומנהלית.  צוות התכנית מסייע לעמיתים לעצב ולבצע תכנית אישית המשלבת לימודים אקדמיים ופעילויות פיתוח מקצועי בנוסף לפעילות עם ארגונים ברמת הקהילה המקומית, המדינה וארגונים בינלאומיים הפועלים בארצות הברית .

במהלך שנת התכנית, העמיתים משתתפים בסדנאות וכינוסים שמספקים הזדמנויות להיפגש עם בעלי תפקידי מנהיגות מהמימשל הפדרלי, ממימשלי המדינות, מהשלטון המקומי, מארגונים בינלאומיים, ומהמגזר הפרטי.  מפגשים אלה מספקים גם פורום לדיונים בסוגיות בעלות עניין מקצועי לעמיתים.

מענקי תכנית Humphrey מממנים פעילות במשך שנה אקדמית אחת. במידת הצורך, יוענק מימון להשתלמות מקדימה בשפה האנגלית.

תכנית Humphrey איננה מעניקה תמיכה כספית עבור בני משפחה המתלווים לעמית התכנית.

ניתן למצוא פרטים נוספים באתר תכנית Humphrey ובעמודי התכנת ב-YouTube ,Facebook, ו-LinkedIn. ניתן גם לצפות באינטרנט בראיונות של שני בוגרי Humphrey ישראלים, ד”ר ענבל זלץ ו-ד”ר נמרוד גורן. ניתן לקרוא את הבלוג של עמיתת Humphrey סוזן בן-עזרא כאן.

על המעוניינים להשתתף בתכנית להגיש את בקשותיהם לקרן חינוך ארצות הברית-ישראל, האחראית על בחירת המועמדים הישראלים. הפונים להתקבל למחזור 2019/2020 של התכנית, שידורגו במקומות הגבוהים ביותר, יוזמנו לראיון שיתקיים בישראל. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. על הפונה להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי קרן חינוך ארה”ב-ישראל.

הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים. בחירתם הסופית של העמיתים תיעשה על ידי ועדות הערכה בארצות הברית, השוקלות את כישוריהם של מועמדים מכל המדינות המשתתפות.

הטבות המענק

 • נסיעות בין-לאומיות ובתוך ארצות הברית
 • שכר-לימוד ותשלומים נלווים לקורסים אוניברסיטאיים
 • ביטוח בריאות ותאונות
 • דמי כלכלה חודשיים
 • מימון לרכישת ספרים, רכישת מחשב, ופעילויות מקצועיות
 • השתתפות בסמינרים מיוחדים
 • קצבה לכיסוי הוצאות דיור
 • קורס מקדים בשפה האנגלית,
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

 

תנאי זכאות

 

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים.  בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון או גבוה יותר, המוענק על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 • עד לאוגוסט 2019 על המועמדים להשלים את צבירתן של לפחות חמש שנות ניסיון מקצועי משמעותי, שנרכש בישראל בתקופה מאז קבלת התואר הראשון.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

התכנית איננה מיועדת ל:

 • אנשי סגל אקדמי וחוקרים אקדמיים, שאין להם אחריות בתחום הניהול.
 • מי שלמד לימודים מתקדמים בארה”ב במשך שנה אקדמית אחת או יותר בשבע השנים הקודמות לאוגוסט 2019 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • מי שרכש יותר משישה חודשי ניסיון מסוג אחר בארה”ב בחמש השנים שקדמו לאוגוסט 2019 אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • בעלי תפקידים בעלי אופי טכני, אקדמי, או מחקרי מובהק אינם זכאים להגיש מועמדות, אלא אם הם עוסקים בתחום מניעת ההתמכרות לסמים.

 

אמות מידה להערכת מועמדים

 

 • הישגים בולטים בשירות לציבור ויכולת מנהיגות מוכחת בפעילות למען הציבור.
 • תינתן עדיפות למועמדים שעבודתם מיועדת לשיפור מצבם של קהילות ומגזרים חלשים ומקופחים.
 • התעניינות בהיבטי המדיניות של תחום ההתמחות של המועמד ואחריות ניהולית או אחריות לקביעת מדיניות.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל.
תנאי המענק

 

 • המימון מוענק לשנה אקדמית אחת. במידת הצורך יוענק מימון לתקופה קצרה של השתלמות בשפה האנגלית.. לא יינתן מימון לבני משפחה המתלווים לעמית התכנית.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור אליה כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור אליה בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
 • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב כמחזיקי אשרת J-2.  רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק, המחזיק באשרת J-1, חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.
 • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
 • רוב המוסדות המארחים דורשים שבני המשפחה של עמיתי התכנית יצטרפו אליהם רק לאחר שלושים יום מתחילת התכנית.  רק בתנאים מיוחדים ישקלו מוסדות מארחים להרשות לעמית להביא את בני המשפחה שלו איתו כבר בתחילתה של התכנית.
 • על עמיתי התכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא מאוחר מסמסטר הסתיו 2019.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן

 

הגשת מועמדות:

להגשת טופס מועמדות, לחץ כאן

להורדת רשימת המסמכים הדרושים, לחץ כאן.

על כל המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL עד הדדליין.  לא יוערך תיק מועמדות שאינו כולל דו”ח TOEFL רשמי בתוקף.  בעת ההרשמה למבחן TOEFL יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373. להרשמה למבחן יש לפנות לאתר ETS.

שאלות לגבי תהליך הגשת המועמדות יש להפנות לסנדי מטר בדוא”ל smattar@fulbright.org.il או בטלפון 03-517-2131 שלוחה 204.

 

מענקי Hubert H. Humphrey לוח זמנים ל-2018/2019

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 באפריל 2018
מועד אחרון להגשה 15 ביוני 2018
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים  יוני-יולי 2018
ריאיון המועמדים הסופיים יולי/אוגוסט 2018
מועד אחרון להגשת המועמדים הישראלים למוסד האמריקאי האחראי 1 באוקטובר 2018
בחירת עמיתי התכנית על ידי ועדות המוסד האמריקאי האחראי מבין המועמדים מכל המדינות המשתתפות ינואר - פברואר 2019
אישור העמיתים על ידי ה-Fulbright Foreign Scholarship Board והוצאת הודעות למועמדים שנבחרו כעמיתי התכנית מרץ- אפריל 2019
קביעת ההשמה של העמיתים לאוניברסיטאות המארחות אפריל - מאי 2019
קורס מקדים בשפה האנגלית לעמיתים הזקוקים לכך מאי 2019
התייצבות כלל עמיתי התכנית באוניברסיטאות המארחות  אוגוסט- ספטמבר 2019
סמינר בוושינגטון הבירה נובמבר 2019
סיום תכנית 2019/2020 יוני 2020
 

קריאת עלון התוכנית