תכנית ההרצאות של הקרן

אנו מעודדים חוקרים, מחלקות ומוסדות להזמין עמיתי פולברייט אמריקנים השוהים בישראל להרצאה או לסדנה. לשם מטרה זו ניתן ליצור קשר ישירות עם החוקרים או באמצעות משרדנו.
להלן רשימת החוקרים השוהים כעת בארץ והנושאים שעליהם הם מוכנים להרצות: