תכנית ההרצאות של הקרן

אנו מעודדים חוקרים, מחלקות ומוסדות להזמין עמיתי פולברייט אמריקנים השוהים בישראל להרצאה או לסדנה. לשם מטרה זו ניתן ליצור קשר ישירות עם החוקרים או באמצעות משרדנו.
להלן רשימת החוקרים השוהים כעת בארץ והנושאים שעליהם הם מוכנים להרצות:

 

Dr. Eli Cook, September, 2014-May 31, 2016
Email: elicook@gmail.com

Lecture topics

“The Pricing of Progress: Economic Indicators and the Rise of American Capitalism”.

Dr. John Kolinski, July, 2014-May 31, 2016

Email: newbalance991@gmail.com

Lecture topics

Air mediated dynamics of droplet impact on a smooth, solid surface.

Dr. Joseph Ringel, October, 2014-June 31, 2016

Email: jtringel@gmail.com

Lecture topics
Religious life in Israeli settlements