צור קשר

דבורה קאופמן

רכזת בוגרי פולברייט 

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל

שדרות רוטשילד 76-74-בית מוזס 

קומה ראשונה 

תל אביב 6578517

דואר: תיבת דואר 29441 , תל אביב, 6129302

טלפון: 972-3-517-2131+, שלוחה 208

פקס: 972-3-516-2016+

מייל: dkaufman@fulbright.org.il