פרופ' ג'ואנה מיכליץ: מלגאית אמריקנית : "ילדי השואה נפלו בין הכיסאות"