ספרים חדשים לבוגרות תוכנית איווה: יעל נאמן וגלית דהן קרליבך