סימפוזיון: בית חולים הדסה- קרן פולברייט - אוניברסיטת ייל 29.2.2016