מצגת 3

60 שנה של שיתופי פעולה מקצועיים ואקדמיים בין אזרחי ארצות הברית לאזרחי ישראל.