מצגת 1

הקרן מטפחת מנהיגים יצירתיים החושבים קדימה, הן באקדמיה והן בתחומים מגוונים של החיים הציבוריים.