מענקי פולברייט לעוזרי הוראה בשפות זרות (ערבית)

סקירה כללית

 

מטרת תכנית פולברייט לעוזרי הוראה בשפות זרות היא להעלות את רמת הוראתן של השפות הזרות במכללות ובאוניברסיטאות האמריקאיות, תוך כדי מתן הזדמנות לצעירים שערבית היא שפת אימם, ובעיקר מורים לאנגלית, לספרות אנגלית/אמריקאית, ללימודי ארה”ב, ולעיתונות ומדיה, לקדם את כישורי ההוראה שלהם, לחזק את שליטתם בשפה האנגלית, ולהרחיב את הידע שלהם בתרבויות ובמנהגים האמריקאיים.

במשך שנה אקדמית אחת (9 חודשים) עמיתי תכנית עוזרי ההוראה הישראלים מלמדים ערבית ובמקביל לומדים לפחות שני קורסים לסמסטר בלימודי ארה”ב או בשיטות הוראה.  העמיתים גם מסבירים ומדגימים את התרבות והערכים שלהם לאמריקאים באמצעות השתתפותם במועדונים, מגוריהם במעונות שבהם הדיירים מדברים שפות זרות, והשתתפותם בתכניות הסברה המכוונות לקהילות הסובבות.

בסיום השתתפותם בתכנית עוזרי ההוראה, חוזרים העמיתים הביתה עם שליטה חזקה יותר בשפה האנגלית וכשהם מסוגלים לדבר על ארצות הברית, תרבותה ועמה על בסיס התנסותם האישית.

ההשתתפות בתכנית עוזרי ההוראה אינה מביאה לקבלתו של תואר אקדמי.

הזוכים במלגות יתחילו את תכניתם בארה”ב באוגוסט 2019.

רשאים להגיש מועמדות לתכנית , בעלי תואר אקדמי, במיוחד בשפה האנגלית, בהוראת השפה האנגלית, בספרות אנגלית/אמריקאית, בלימודי ארה”ב, או בעיתונות ומדיה. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מעשי בהוראה בתחומי לימודיהם.

המועמדים שידורגו במקומות הגבוהים ביותר יוזמנו לראיון. כל הראיונות יתקיימו באותו היום. כדי שוועדת השיפוט תשקול את מועמדותו, על המועמד להיות זמין לראיון אישי במועד אשר ייקבע על ידי קרן חינוך ארה”ב-ישראל.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים להחלטותיה.

הטבות לעמיתי התכנית

 • מלגת שכר-לימוד
 • קצבת קיום חודשי
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מתל-אביב למוסד האקדמי האמריקאי
 • ביטוח בריאות
 • סדנאות מיוחדות וסמינרי העשרה
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב

מנסיונם של בוגרי התכנית

תנאי זכאות

 

 • על המועמדים להיות אזרחים ישראלים. בעלי אזרחות כפולה אמריקאית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת המועמדות ובמהלך תהליך הבחירה.
 • על המועמדים להיות בעלי תואר אקדמי עד 1 ביוני, 2019.
 • התכנית פתוחה רק למי שערבית היא שפת-אימם האמיתית (גדלו בבית דובר ערבית).
 • שליטה מצויינת בשפה האנגלית היא דרישת חובה. על המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL המעיד על תוצאה ברמה 79 או גבוהה יותר (או מבחן IELTS עם תוצאה של 6.5 ומעלה). יש להיבחן עד לתאריך האחרון להגשת המועמדות. בעת ההרשמה למבחן, יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373. למידע נוסף יש לפנות לאתר TOEFL.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.
אמות מידה להערכת מועמדים
 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי ניסיון מעשי בהוראת השפה האנגלית או בהוראת אחד מהמקצועות כדלהלן: ספרות אנגלית/אמריקאית; לימודי ארה”ב; עיתונות ומדיה.
 • תינתן עדיפות למועמדים, שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב בשנים האחרונות.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה בהערכה.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה חשובה בהערכה.
 • איכות תיק המועמדות, כולל החיבורים, הציונים וההמלצות, היא אמת מידה חשובה מאוד להערכה.
תנאי המענק
 • מימון יינתן לשנה אקדמית אחת.  לא ניתן לחדש את המלגה.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor), בחסות תכנית פולברייט.
  • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לארצות מוצאם ולשהות בהן במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, לחזור למדינה זו כתושבי-קבע, או להיכנס לארה”ב כבעלי היתר עבודה.
  • מחזיקי אשרתJ-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, אינם רשאים במשך 12 חודשים לחזור למדינה זו בתור בעלי אשרת J-1/פרופסור/חוקר.
  • אין מגבלה דומה לגבי חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
  • על עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, לקבל פטור מיוחד כדי לשנות את מעמדם לזה של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב.  מחלקת המדינה איננה תומכת בבקשות לקבל את הפטור הנדרש.
  • תכנית עוזרי ההוראה איננה נותנת חסות להענקת ויזות לבני הזוג או ילדיהם של עמיתים.  לכן, בני משפחה אינם רשאים להתלוות לעמיתי התכנית לתקופת שהותם בארה”ב.
 • לא ניתן להתחיל בלימודים בארה”ב כעמית בתכניות פולברייט לסטודנטים בטרם חלפו שנתיים מסיום השהות בארה”ב כעמית התכנית לעוזרי הוראה.
 • על עמיתי התכנית להתחיל את התכנית בארה”ב לא מאוחר מאוגוסט 2019.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן
 • יש להגיש את טופס המועמדות, כולל תוצאת מבחן TOEFL/IELTS, עד ה- 15 במאי, 2018.
 • יש למלא את כל העמודים בכל חלקי טופס המועמדות המקוון.  תיקי מועמדות שאינם שלמים לא יועברו לשיפוט.
 • יש לענות בקפדנות ובאופן מלא על כל שאלה. עם זאת, יש להתאמץ להגביל את אורכן של תשובות לפי המקום המוקצה להן.
 • יש לכתוב את שם המועמד בדיוק כפי שהוא מופיע בדרכון.
 • שלושה מכתבי המלצה יישלחו על ידי הממליצים עד המועד האחרון להגשה. על המועמד לציין בטופס המועמדות המקוון בהקדם האפשרי את השמות וכתובות הדוא”ל של שלושה ממליצים. המערכת תשלח לממליצים קישור אשר דרכו הם יכולים להעלות את מכתבי ההמלצה שלהם. חובה על המועמדים עצמם לדאוג לכך שכל ההמלצות יוגשו לקרן חינוך במועד. על הממליצים להיות מרצים, שאצלם למד המועמד או ביצע מחקר, או ממונים שפיקחו על עבודתו כמורה. 
 • על המועמד לצרף גיליון ציונים מלא ורשמי באנגלית מכל מוסד אקדמי שבו למד.

מענקי פולברייט לעוזרי הוראה בשפות זרות (ערבית)

לוח זמנים ל-2019/2020

מועד ההגשה המוקדם ביותר 15 בפברואר 2018
מועד אחרון להגשה 15 במאי 2018
הערכת תיקי המועמדות ע"י הוועדה יוני 2018
ראיון המועמדים הטרום-סופיים יולי-אוגוסט 2018
קביעת ופרסום השמת המתקבלים אפריל 2019
כנס בינלאומי בחו"ל טרום נסיעה לתכנית FLTA יולי 2019
התחלת התכנית אוגוסט 2019

הודעה חשובה: אנו מעניקים ארכה להגשת המועמדות לתכנית FLTA. ניתן להגיש את טופס המועמדות עד יום ראשון ה-27.5 בחצות.

טופס מועמדות 

לקבלת הנחיות למילוי טופס המועמדות, לחץ כאן.

להגשת טופס מועמדות, לחץ כאן.

שאלות לגבי תהליך הגשת המועמדות יש להפנות לסנדי מטר בדוא”ל smattar@fulbright.org.il או בטלפון 03-5172131 שלוחה 204.

FLTA Brochure