מענקי פולברייט למחקר אזורי (מזרח תיכון – צפון אפריקה – מרכז ודרום אסיה)

סקירה כללית

מלגה זו איננה מוצעת בשנת 2016

עד 6 מענקים יוענקו כדי לתמוך בעריכת מחקרים המתבצעים בשתי מדינות או יותר באזור מזרח תיכון – צפון אפריקה – מרכז ודרום אסיה. לפירוט מלא