מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program

במסגרת התכנית, מוענקות מלגות למורים אמריקנים מצטיינים המלמדים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים על מנת לאפשר להם לבקר במהלך סמסטר אחד בפקולטה לחינוך בישראל, שם יכין כל אחד מהם פרויקט חינוכי מחקרי על פי תכנונו.  במסגרת התכנית, יוכלו עמיתי התכנית להשתתף בשני קורסים של האוניברסיטה המארחת, לערוך תצפיות וללמד בבתי הספר המקומיים וכן לעסוק בפעילויות נוספות הקשורות בהוראה.

התכנית תתקיים בשנת האקדמית 2017/2018.

לפירוט מלא  https://www.fulbrightteacherexchange.org/us-applicants

למידע נוסף באתר התכנית   https://www.fulbrightteacherexchange.org/uploads/pdfs/DA/2017/2017-2018-...