מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

סקירה כללית

 

במסגרת התכנית מוענקות מלגות למורים מצטיינים המלמדים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים על מנת לאפשר להם לבקר במהלך סמסטר אחד בתכנית לתואר שני בפקולטה לחינוך בארצות הברית, שם יכין כל אחד מהם פרויקט חינוכי מחקרי על פי תכנונו. בנוסף על העבודה על הפרויקטים הפרטניים, יוכלו עמיתי התכנית להשתתף בשני קורסים של האוניברסיטה המארחת, לערוך תצפיות וללמד בבתי הספר המקומיים וכן לעסוק בפעילויות נוספות הקשורות בהוראה.

התכנית תתקיים מאמצע אוגוסט 2017 עד אמצע דצמבר 2017.

לפירוט מלא

לטופס המועמדות 

למידע נוסף באתר התכנית

עלון התכנית