מלגות פולברייט ללימודי תואר שני

סקירה כללית

 

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל מציעה חמש מלגות לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקנית בשנה האקדמית 2019/2020.

המלגות מיועדות לסטודנטים מכל תחומי הידע למעט תחומי הרפואה והסיעוד ותחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

מועמדים שהתקבלו לתכנית לתואר השני יכולים לבחור באחד מבין שני מסלולי השמה.

מסלול 1: השמה ע"י IIE

במסלול זה מועמדי התכנית לא יירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה”ב. במקום זאת, הגשת בקשותיהם להתקבל נעשית עבורם על-ידי המוסד לחינוך בינלאומי: IIE. מוסד זה מגבש תכנית הגשות בהתאם להעדפות המועמדים, להערכת הישגי המועמדים יחסית לדרישות הקבלה של האוניברסיטאות, ולשיקולים הנגזרים ממטרות תכנית פולברייט. השיבוץ למוסד הלימודים ייקבע ע"י תכנית פולברייט והמימון שיקבלו המלגאים יהיה מימון מלא.

הגשה, קבלה והשמה במוסדות ולתכניות הרחוקים מראש הרשימה על-פי דירוגים פופולריים יכולה לקרות במיוחד בתכניות של שנתיים, ובתחומים בהם הנחות בשכר הלימוד יותר נדירות ובהם שכר הלימוד נשאר גבוה גם עם הירידה בדירוג תכניות הלימודים, כמו מנהל עסקים, בריאות הציבור, אדריכלות, אומנות מעשית, קולנוע מעשי, ועוד. עם זאת, חוויה אקדמית ותרבותית מעשירה ומעצימה ניתן להשיג גם במוסדות בארה"ב שאין להם מיתוג חזק בישראל. IIE יוודא כי כל תכניות הלימודים בתכנית ההגשה עונים באופן הולם על הצרכים האקדמיים של המועמדים, והסיכוי שאיכות המוסד והתכנית תעלה על ציפיות המועמד הינו גבוה מאוד.

מסלול 2: השמה עצמית

במסלול זה מועמדי התכנית יבצעו בעצמם את חיפוש המידע על התכניות המועדפות עליהם ויירשמו ישירות לאוניברסיטאות בארה"ב ללא קבלת ייעוץ מ- IIE. המועמדים יוכלו לבחור באופן חופשי באיזו תכנית ללמוד מבין התכניות שהם התקבלו אליהן, אך המימון שיקבלו מוגבל בתקרה אשר נגזרת מהעלות הממוצעת של לימודים במוסד אקדמי בארה"ב.

אנו ממליצים למועמדים ליצור קשר עם מרכז הייעוץ EducationUSA על מנת לקבל מידע על אוניברסיטאות ותכניות הלימודים המוצעות.

 

הטבות לעמיתי התוכנית

 • מימון שכר לימוד אגרות נלוות, לתקופה מרבית של שנתיים.
 • דמי כלכלה חודשיים למלגאי, בהתאם לאומדנים של IIE, לשנתיים לכל היותר
 • קצבות עבור ספרים, העשרה מקצועית וציוד
 • הטבות רפואיות מוגבלות למלגאי בלבד, במשך תקופת המלגה
 • כרטיס טיסה הלוך ושוב מתל-אביב למוסד האקדמי האמריקאי, למלגאי בלבד
 • פגישת הכנה והכוונה לקראת היציאה לארה”ב
 • עזרה מוסדית בארה”ב התומכת בויזות, אירועים ורישות חברתי ואקדמי.
תנאי זכאות

 

 • על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה אמריקנית-ישראלית או תושבי קבע של ארה”ב, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים לא יופלו על רקע דת, גזע, מגדר, גיל או מגבלה גופנית.
 • על המועמדים לשהות בישראל בעת הגשת מועמדותם ובמשך כל התקופה עד ליציאתם לארה”ב להתחיל בלימודיהם בתור עמיתי תכנית פולברייט.  סטודנטים שכבר התחילו בלימודיהם בארה”ב או שמתכננים לצאת לארה”ב לפני סמסטר סתיו 2019 אינם זכאים להגיש מועמדות. מי שכבר התקבל ללימודים לתואר שני במוסד אמריקאי להשכלה גבוהה ומחפש מימון ללימודים במוסד זה, אינו זכאי להגיש מועמדות.
 •  זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון וגם סטודנטים שיסיימו את לימודי התואר הראשון במהלך השנה האקדמית 2017/2018.
 • בעלי תואר שני אינם זכאים לבקש מענק לצורך לימודים לקבלת תואר שני נוסף.
 • סטודנטים ברפואה, ברפואת שיניים, ברפואה וטרינרית, בסיעוד, ובתכניות אחרות המושתתות על מגע קליני עם חולים/מטופלים, אינם זכאים להגיש מועמדות.
 • מועמדים שהגישו בקשה פעמיים ונענו בשלילה אינם רשאים להגיש בקשה פעם נוספת למלגה זו.
 • על כל המועמדים, כולל אלה שלמדו בארצות דוברות אנגלית, להגיש דו”ח מבחן TOEFL (מבחן אנגלית כשפה שנייה).  לא יוערך תיק מועמדות שאינו כולל דו”ח TOEFL רשמי בתוקף.  בעת ההרשמה למבחן TOEFL יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר ETS.
 • על כל המועמדים, למעט בתחום המשפטים, להגיש דו”ח מבחן GRE בתוקף (פסיכומטרי ללימודים מתקדמים). לא יוערך תיק מועמדות שאינו כולל דו”ח GRE רשמי בתוקף.  בעת ההרשמה למבחן GRE יש להקפיד להזמין שיגור דו”ח רשמי לקרן חינוך, קוד 5373, ול-IIE, קוד 2326. למידע נוסף יש לפנות לאתר ETS.
 • טרם הנסיעה, על המועמדים להציג אישור על כיסוי פיננסי לכל ההוצאות שאינן ממומנות ע"י התכנית, לפי הנחיות IIE.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
 • הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

 

אמות מידה להערכת מועמדים
 • מצוינות אקדמית.
 • תכונות מנהיגות. 
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה התרבותית ההדדית בין ארה”ב לישראל.
 • פוטנציאל להיתרם מהתכנית.
 • שליטה בשפה האנגלית.
 • תינתן העדפה למועמדים שלא התנסו בהתנסות אקדמית משמעותית בארה”ב, או בארץ דוברת אנגלית אחרת, בשנים האחרונות.

 

תנאי המלגה

 

 • המימון הינו לשנתיים לכל היותר ועבור המלגאי בלבד.
 • על המלגאים לנסוע לארה”ב כשהם מחזיקים באשרת כניסה J-1 לאורח במסגרת חילופין (J-1 Exchange Visitor) בחסות תוכנית פולברייט.
 • עם השלמת תוכנית לימודים לתואר שני, ייתכן שמלגאי פולברייט יהיה זכאי להגיש בקשה להישאר בארה”ב במשך 12 חודשים להכשרה אקדמית, בתנאי שקיבל המלגאי הצעת עבודה ממשית.
 • עם סיום שהותם בארה”ב במעמד של אורח במסגרת חילופין, על מקבלי אשרת J-1 לחזור לישראל ולשהות בה במשך שנתיים, בטרם יהיו רשאים להגר לארה”ב, להגיש בקשה לתושבות קבע בארה”ב, או להגיש בקשה לאשרת עבודה אמריקנית.  מטרת הדרישה לשהות של שנתיים בארץ המוצא הינה להבטיח שאורחים במסגרת חילופין ישובו לארץ מוצאם ויממשו את המטרות של תוכנית פולברייט.
 • מחזיקי אשרת J-1/סטודנט, שעזבו את ארה”ב לאחר שהתגוררו בה במשך שישה חודשים או יותר, יידרשו להמתין עד 12 חודשים לפני שיורשו לחזור לארצות הברית כבעלי אשרת J1/פרופסור/חוקר.  המגבלות הנ”ל אינן חלות על חזרה לארצות הברית בתור בעל אשרת J-1 מסוג אחר (אקדמאי לביקור קצר, מומחה, אורח בינלאומי), או בתור בעל אשרת סטודנט או תייר.
 • בני משפחה המתלווים למלגאי ייכנסו לארה”ב עם אשרת J-2. רבים מהתנאים החלים על מקבל המענק המחזיק באשרת J-1 חלים גם על מחזיקי אשרת J-2, כגון חובת השהות בת שנתיים בארץ המוצא.   
 • עמיתי התכנית, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-1, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-2, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים, הנזכרת לעיל.  באופן דומה, בני משפחה נלווים, שנכנסו לארה”ב כבעלי אשרת J-2, אינם רשאים לעבור למעמד של בעלי אשרת J-1, כשהם ממשיכים לשהות בארה”ב, אלא אם כן קיבלו פטור מן החובה לשהות בישראל במשך שנתיים.
 • על עמיתי התוכנית להתחיל בלימודיהם בארה”ב לא יאוחר מסמסטר הסתיו של שנת הלימודים 2019/2020.  אין אפשרות לדחות את קבלת המענק לשנה האקדמית העוקבת.
תהליך הבחירה

 

המועמדים מובילים יוזמנו לריאיון אישי שיתקיים במשרדי הקרן. על המועמדים להיות פנויים במועד שייקבע על ידי הקרן.

על המועמדים לדעת כי הקבלה הראשונית לתכנית איננה מבטיחה את קבלת המלגה. ישנם מספר תנאים נוספים לשם קבלת המלגה, ובין המובהקים בהם הוא כי על המועמדים להתקבל לפחות לתכנית אקדמית אחת בארה"ב שעלותה הכוללת היא במסגרת התקציב, ולשם כך אף לקבל השתתפות בשכר הלימוד. ההחלטה הסופית באשר להענקת המלגה תתקבל במחלקת המדינה של ארה”ב. כמו כן, עבור מועמדים שיבחרו בהשמה ע"י IIE, מחלקת המדינה שומרת את הזכות הבלעדית לבחור את המוסד האקדמי בו ישובץ המועמד ויקבל בו מלגה. העדפות המועמדים תילקחנה בחשבון במכלול שיקולים הכוללים גם פיזור גיאוגרפי, עלות כספית ועוד.

הקרן שומרת את הזכות הבלעדית הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת תקנות התכנית, את הקריטריונים להערכת המועמדים. הקרן אינה מחויבת לספק הסבר לתהליך קבלת ההחלטות באשר להענקת המלגות ובאשר לדחייה של מועמדים.

 לוח זמנים לשנה האקדמית 2019/2020

מועד ההגשה המוקדם ביותר 1 בדצמבר 2017
מועד אחרון להגשה 1 במרץ 2018
הערכת המועמדים על ידי רפרנטים אקדמיים  אפריל-מאי 2018
ריאיון המועמדים הסופיים יוני 2018
הודעה למועמדים על תוצאות תהליך הבחירה יוני 2018
תחילת תהליך ההשמה למועמדים שנבחרו אוגוסט 2018
אישור בחירת המועמדים למענקים על ידי מועצת מלגות פולברייט (Fulbright Foreign Scholarship Board אוקטובר-נובמבר 2018
הודעה למועמדים על קבלה ללימודים באוניברסיטאות אמריקאיות  אפריל 2019
תחילת לימודים בארה”ב והפעלת מענקים

סמסטר סתיו, שנה אקדמית 2019/2020

 טופס מועמדות 

להוראות למילוי טופס המועמדות, בבקשה לחץ כאן.

להגשת מועמדות, בבקשה לחץ כאן . 

שאלות לגבי תהליך הגשת המועמדות יש להפנות למנהלת התכנית:

סנדי מטר, דוא”ל Smattar@fulbright.org.il טלפון 03-517-2131 שלוחה 204.