מאמר דיעה של מלגאית פוסט דוקטורט (2015 ) - ד"ר לאה דוד

כתבה של מלגאית פוסט דוקטורט,ד"ר לאה דויד על  הטבח בסרברניצה