לימודים בישראל- נקודת מבטו של מלגאי פולברייט אמריקני