חברי מועצת המנהלים

מועצת המנהלים

השגריר דייוויד מ. פרידמן, נשיא כבוד של חבר המנהלים, שגריר ארה"ב בישראל

גברת שירה רודרמן, יו"ר מועצת המנהלים

נציגי ארה"ב

  • מר טרי דוידסון, ציר לענייני תקשורת ותרבות,  שגרירות ארצות הברית בישראל.
  • ד"ר שלמה נס, עו"ד ורואה חשבון מוסמך
  • מר צ'אק אשלי, מזכיר ראשון, מדע, סביבה וטכנולוגיה, שגרירות ארצות הברית בישראל
  • גב' לסלי טוסו, סגנית  השגריר, שגרירות ארצות הברית בישראל

נציגים ישראלים

  • פרופסור נעמי חזן
  • פרופסור ישעיהו טלמון, הטכניון והועדה לתכנון ותקצוב(ות"ת) המועצה להשכלה גבוהה
  • פרופסור חוסאם הייק, המחלקה להנדסה כימית , הטכניון 
  • גב' פנינה אל על, מנהלת מחלקת קשרי מדע ותרבות, משרד החוץ הישראלי