הזדמנות להרגיש רצויים - מאמרה של פרופ' מונה חורי-קסאברי -21.10.17

לקריאת מאמרה של פרופ' מונה חורי- קסאברי

פרופ' מונה חורי קסאברי מלמדת באוניברסיטה העיברית בירושלים, בבית הספר לעבודה סוציאלית. היא הייתה מלגאית פולברייט לתואר פוסט דוקטורט באוניברסיטת שיקגו בעבודה סוציאלית (2002).