אחריות חברתית מתחילה כאן- פרופ' יפעת ביטון -21.10.2017