מלגות פולברייט לישראלים

מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט

מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2018...

מלגת פולברייט - אייסף לחוקר בתר-דוקטורט

מלגת בתר-דוקטורט לחוקרים העוסקים בפעילות למען החברה 

מלגות פולברייט ללימודי תואר שני

למימון לימודים מלא/חלקי החל מסתיו 2019, לכלל האוכלוסייה

 

מלגות Outreach ללימודי תואר שני

למימון לימודים מלא/חלקי החל מסתיו 2019, לערביי ישראל ולבני העדה האתיופית...

מלגת פולברייט להשתתפות בתכנית הבינלאומית לכתיבה ספרותית

תכנית איווה: לסופרים, משוררים, מחזאים, תסריטאים, מתרגמים ספרותיים, ועיתונאים...

תכנית פולברייט על שם יוברט האמפרי

שנת לימודים והתנסות, לא לתואר, לבעלי +4 שנות ניסיון בעבודה למען הציבור...

מענקי פולברייט לעוזרי הוראה בשפות זרות (ערבית)

לערביי ישראל מסיימי תואר ראשון ועם ניסיון בהוראה. לשנה אקדמית אחת...

מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה

למורים עם +4 שנות ניסיון, לסמסטר של לימודים מתקדמים ופרוייקט...

Fulbright Scholar-in-Residence (SIR) Grants

למרצים קבועים, למשך שנה, במוסדות אקדמיים אזוריים ומכללות קהילתיות

...

עמודים