Hadassah-Fulbright Yale Symposium: February 29, 2016