From Fairfield, Alabama to Sakhnin, Israel

גאים תמיד לשתף את סיפורם של עמיתי התוכניות שלנו, שמחים שהדף הרשמי של תוכנית פולברייט העולמית בחר לספר את סיפורו של צ'ארלס קולמן, עמית התוכנית לעוזרי הוראה באנגלית אשר נמצא בארץ בימים אלה. 
 

Monday, February 5, 2018